Brevkasse 700: Boligen Boligen

1. Lejeboliger 4. Andelsboliger
2. Ejerlejligheder 5. Ejendomsmæglere
3. Andre ejerboliger 6. Andre emner

1. Lejeboliger

Lejeaftalen

Vedligeholdelse og modernisering

Lejens størrelse og betaling

Benyttelsen af det lejede

Bytte

Fremleje

Opsigelse og fraflytning

Andre spørgsmål


Lejeaftalen

Mister vi vort depositum, hvis vores udlejer går konkurs? Er internet must carry i privat lejebolig?
Skal lejeaftaler være skriftlige? Må jeg have to lejeboliger?
Kan det passe, at jeg skal betale husleje i 14 dage, før jeg kan flytte ind i min nye ungdomsbolig? Har min udlejer pligt til at opsætte navneskilt på postkassen?
Kan udlejer annullere lejekontrakten, fordi jeg står i RKI? Kan det gyldigt aftale, at lejers klage over huslejen sidestilles med en opsigelse fra lejers side?
Hvorledes sikrer vi os, når vi vil udleje vores hus i 4-6 måneder på grund af arbejde i udlandet? Kan jeg forhøje min lejers depositum?
Hænger jeg på huslejen , før lejekontrakten er skrevet under? Er der særlige problemer, når 3 studerende deler en lejet lejlighed?
Har man som lejer krav på et kælderrum, der er tørt og lugtfrit? Kan udlejer i lejekontrakten forlænge fristen for fremsættelse af krav efter fraflytning?
Må jeg udleje to-værelses ejerlejlighed som to enkeltværelser? Må man aftale een måneds gensidig opsigelse ved leje af et klubværelse?
Må udlejer foretrække kvindelige lejere? Må boligselskab trække tilbud på lejlighed tilbage?
Må privat udlejer afvise lejere med børn? Hvem skal betale for skaden på min håndvask?
Må en boligsøgende tilbyde udlejer dusør? Kan man som enlig leje en 3-værelses lejlighed?
Kan udlejer både kræve 3 måneders leje i depositum og  3 måneders forudbetalt leje? Kan boligselskab kræve, at vi skriver under på, at min samlever og jeg er kærester?
Er min ustemplede lejekontrakt gyldig? Hvor får vi lejekontrakten stemplet?
Skal jeg betale husleje, når jeg ikke har en lejekontrakt? Tidsbegrænset udlejning af hus
Mangler ved indflytning i nybyggeri Vor lejlighed er dårligt isoleret
Vor udlejer har opkrævet dobbelt depositum Kan vi som lejere gøre lejemålet uopsigeligt til år 2009?
Hænger jeg på en mundtlig lejeaftale? Kan jeg kræve mit depositum forrentet
Hvor længe gælder lejeaftale om et hus? Kan jeg få garanti mod opsigelse i 1 år?
Er gebyr på 250 kr. for ændring af lejekontrakt lovligt? Oprettelse af lovlige huslejekontrakter?
Fremleje af værelse i 2-værelses lejlighed.
Hvordan sikrer vi os mod, at udlejer opkræver depositum fra flere lejere af samme lejlighed? Er vort tidsbegrænsede "fremlejemål" lovligt?
Er vort tidsbegrænsede lejemål med aftalte årlige lejeforhøjelser lovligt? Kan tidsbegrænset fremlejemål gøres uopsigeligt fra begge parters side i fremlejeperioden?

Vedligeholdelse og modernisering

Hvordan opgøres konto for indvendig vedligeholdelse, når tidligere ejer ikke har afleveret regnskab herfor?  
Må min udlejer bruge den indvendige vedligeholdelseskonto til udskiftning af radiator? Hvad gør vi, når vores udlejer ikke har råd til at udskifte et lukket gasfyr?
Skal vi male lejligheden i bestemte farver ved fraflytning? Hvad betyder det, at jeg som lejer har den udvendige vedligeholdelse?
Er jeg bundet af bestemmelse i lejekontrakt om, at jeg ved fraflytning skal betale istandsættelse med et fast beløb på 7.880 kr.? Kan jeg kræve, at min udlejer udskifter utætte veluxvinduer?
Skal jeg som lejer betale 3.000 kr for udskiftning af punkteret termorude? Skal jeg som udlejer refundere min lejers udgifter til udskiftning af termostater på radiatorerne?
Skal udlejer betale reparation af cisterne? Skal min udlejer give tilladelse til installation af ADSL?
Skal udlejer betale for godkendte låse på hoveddør og køkkendør? Skal udlejer oplyse om indeståendet på indvendig vedligeholdelseskonto?
Skal vi som lejere selv betale for udskiftning af pakninger i de dryppende vandhaner? Skal vi som lejere selv betale for reparation af opvaskemaskinen?
Hvem skal betale for de knaldede vinduer? Skal lejer selv betale for installation af telefonstik i lejligheden?
Må jeg reparere lejligheden og give regningen til udlejer? Hvor mange radiatorer er der påkrævet i en 2 værelses lejlighed?
Skal lejeren betale for udskiftningen af en måler? Skal der altid være et komfur i en lejlighed?
Kan vi kræve, at indeståendet på den indvendige vedligeholdelseskonto bruges til forsatsvinduer? Må afdelingsbestyrelsen komme på uanmeldt havevandring?
Hvordan får vi vor udlejer til at udbedre vore altaner? Må vi ved fraflytning fjerne brændeovn, som vi selv har installeret?
Indvendig vedligeholdelse af lejlighed Hvem skal betale udskiftning af frostsprængt vandmåler?
Hæfter vi for, at malingen skaller af? Hænger vi på indvendig maling af vinduerne?
Skal jeg betale for et nyt gulvtæppe? Kan vi få renovering af vor bolig udsat til foråret?
Kan min udlejer blande sig i vedligeholdelsen? Badevand drypper gennem vort loft!
Hvem skal betale for nye el-vandvarmere i fremlejemål? Har vi selv vedligeholdelsespligten på komfuret?
Skal min udlejer udskifte punkterede termoruder og utæt yderdør? Skal vi som lejere selv sørge for trappevask?

Lejens størrelse og betaling

Kan min udlejer kræve lejeforhøjelse som følge af flytning af postkasse til skel?
Må min udlejer kræve betaling for mit vandforbrug på ca. 7.000 kr. gennem de sidste 5 år? Kan udlejer af hus kræve, at jeg  - udover lejen - skal betale for vand og vandafledningsafgift?
Må min udlejer forhøje a conto varmebidraget fra 560 kr til 1.000 kr. om måneden? Hvordan fastsætter jeg huslejen for min ejerlejlighed, så jeg slipper for klager til huslejenævnet?
Må min udlejer forhøje lejen, fordi min kæreste flytter ind? Kan udlejer forhøje lejen på grund af nyt tag og ny udvendig elevator?
Må det aftales i lejekontrakten, at lejen stiger med 2,5% hvert år? Har vore beboerrepræsentanter krav på indsigt i regnskabet?
Må udlejer kræve 2.400 kr. mere i husleje for vores lejlighed end for de tilsvarende lejligheder? Kan vor udlejer pålægge os at betale for trappevask, når dette hidtil har været inkluderet i lejen?
Kan vi fastlåse lejen for vort hus  i 3 år? Kan min udlejer kræve trappeleje?
Er 2000 kr. for meget for 6 m2? Hvor tit og hver meget må vores husleje stige?
Må min udlejer forhøje lejen på grund af skatter og afgifter med tilbagevirkende kraft? Har jeg boet det forkerte sted på det forkerte tidspunkt?
Kan udlejer kræve, at huslejen fremover skal betales kvartalsvis forud? Kan udlejer forhøje lejen, fordi lejligheden bebos af mere end een person?
Gælder en forbedringsforhøjelse ud i al fremtid? Kan udlejer forhøje min husleje på grund af "modernisering" af badeværelset?
Kan vor udlejer forhøje huslejen for 2 værelser med 1 måneds varsel? Kan udlejer forhøje huslejen med 200 kr. uden begrundelse?
Kan vi holde huslejen tilbage på grund af manglende varme? Skal vi betale huslejen til køber eller sælger af ejendommen?
Hvor meget kan vor husleje stige? Kan vi få lejen sat ned?
Stigning af husleje efter overtagelse af lejemål Varmeregnskab efter svigtende elektronisk aflæsning
Hvordan får jeg smidt min lejer ud? Hvordan får jeg for meget betalt leje tilbage?
Kan vi få lejen sat ned efter 10 måneder? Forhøjelse af lejen ved forlængelse af tidsbegrænset lejemål?
Må en lejlighed til 2.100 kr. fremlejes for 3.000 kr. mdl.? Kan jeg forhøje lejen som følge af stigning i fællesudgifter?

Benyttelsen af det lejede

Må jeg drive webshop fra min lejede bolig?  
Må vore naboer slå søm i væggen efter kl. 22.00? Har jeg pligt til at oplyse udlejer om, at jeg er dagplejer?
Må en lejer have en ny motorcykel stående i sin beboelseslejlighed? Hvor ofte må min kæreste tage sin hund med på besøg?
Må min søn medbringe sin ørkenrotte på weekendsamvær hos mig, når der i min lejekontrakt er forbud mod husdyrhold? Man man som lejer kræve middagsro mellem kl. 12 og 13?
Kan udlejer kræve, at der kun må bo een person i en lejlighed på 50 kvm? Må vi have høns ude i drivhuset?
Må min udlejer lukke for det varme vand, fordi han ikke kan lide min kæreste? Må udlejer ophæve lejemål, fordi den ene af lejerne er flyttet?
Må jeg sætte en væg op i min lejlighed? Må vi trække netværkskabler mellem 3 klubværelser?
Hvor ofte må jeg have besøgende med hund? Må min underbo ryge 10-20 cigaretter om dagen på altanen?
Må jeg drive erhverv i min lejlighed? Skal der være adgang til varmt vand døgnet rundt?
Må lejere holde krybdyr? Må jeg installere (op)vaskemaskine i min lejlighed?
Hvor mange gange om måneden må min kæreste overnatte i min ungdomsbolig? Må jeg beholde min lejlighed i København, når jeg flytter til Kalundborg?
Kan jeg overtage lejemål efter min moder? Skader på lejernes indbo under tagreparation
Må man bo to personer i en ét-værelses lejlighed? Må emsig ejendomsinspektør gå ind i min have?
Må vicevært låse sig ind i min lejlighed? Må ejendomsmægler låse sig ind på mit værelse?
Kan vi overtage min mosters lejlighed? Har vicevært adgang til lejligheden for at aflæse varmemålere?
Må udlejers maler komme med 2 dages varsel? Kan min 19-årige søn overtage min lejlighed?

Bytte

Kan jeg bytte mig til en lejet lejlighed i en andelsboligforening?
Kan jeg opsiges, fordi min byttepartner ikke er flyttet ind i min gamle lejlighed? Er flat swap lovligt?
Må svenskere og danskere bytte lejlighed? Må vi bytte lejligheden ud med en andelslejlighed?
Må vi lave et trekants-bytte? Kan min udlejer forhindre, at jeg bytter lejlighed?
Kan jeg bytte min lejlighed til en andelslejlighed Kan jeg bytte min lejlighed, som delvist anvendes til erhverv?
3 års-reglen ved bytning Har jeg ret til at bytte min lejlighed, når fremlejemål udløber?

Fremleje

Må jeg fremleje et værelse via Airbnb?  
Hvilket opsigelsesvarsel gælder for en fremlejetager, der ønsker at flytte? Må jeg leje et værelse i min lejede lejlighed ud til kontor?
Fremleje af værelse i 2-værelses lejlighed. Har jeg ret til at blive boende efter at have fremlejet lejligheden i to år?
Vi har fremlejet en lejlighed i 2 år - kan vi blive smidt ud nu?

Hvad kan vi kræve i ekstra leje for vore møbler?

Kan udlejer kræve fremlejeafgift på 15%? Kan vi smides ud af fremlejet lejlighed uden varsel?
Skal fremleje ske til samme person i 2 år? Fremleje i tidsbegrænset lejemål
Kan min udlejer generelt forbyde fremleje? Skal vi flytte, efter at vor fremlejegiver er død?
Må jeg fremleje under midlertidig samflytning med min kæreste? Må jeg fremleje halvdelen af min lejlighed til min veninde?

Opsigelse og fraflytning

   
Hvordan kommer jeg alene ud af et lejemål sammen med to andre?  
Kan jeg ophæve mit lejemål på grund af skimmelsvamp? Kan udlejer opsige lejemål med 6 måneders varsel, hvis rækkehuset sælges?
Kan vores lejer trække sin opsigelse tilbage? Kan jeg opsige lejer på grund af eksmandens hærværk?
Kan udlejer kræve, at istandsættelse af min lejlighed skal ske ved håndværkere, som udlejer har valgt? Kan jeg sende opsigelse af lejer ved en indleveringsattest eller er det bedre med et anbefalet brev? 
Kan min udlejer kræve, at jeg istandsætter ved fraflytning? Har LLO ret i, at min udlejer kan opsige mit lejemål med 1 års varsel, da han selv vil bo i ejerlejligheden?

Har min udlejer ret i, at en opsigelse pr. mail ikke er gyldig?

Kan jeg opsige lejer på grund af tobaksrygning?
Er opsigelse modtaget af udlejer d. 2. marts rettidig? Hvilken dag er udflytningsdag i et lejemål?
Kan udlejer lade ny lejer bo gratis i min lejlighed i opsigelsesperioden? Kan vi opsige lejeren, hvis vi køber udlejet ejerlejlighed på tvangsauktion?
Kan boligforening kræve, at jeg flytter, fordi min medlejer flytter? Kan min afdøde bedstemors udlejer beholde depositum, når der er opsparet 28.000 kr. på indvendig vedligeholdelseskonto?
Kan min udlejer sige mig op, når jeg har fået et barn? Må udlejer lukke for vand og varme eller afmontere yderdøren, hvis lejeren ikke betaler sin huslejen?
Kan bobestyrer i udlejers dødsbo opsige mig til fraflytning med 1 måneds varsel? Kan udlejer bestemme, hvilke håndværkere der skal stå for istandsættelsen af vor lejlighed?
Skal min mor betale 54.000 kr. til nyt køkken i fraflyttet lejlighed? Kan vi som lejere opsige tidsbegrænset lejemål med 3 måneders varsel?
Skal man betale leje efter fraflytningsdagen, når udlejer har hævet lejeaftalen grundet manglende lejebetaling? Kan jeg opsige lejeren af mit hus, da jeg vil sælge dette?
Hvad er opsigelsesvarslet for et værelse i et bofællesskab? Er det gyldigt, at jeg som lejer af værelse skal sige op med 3 måneders varsel?
Kan jeg blive sagt op, fordi jeg går med sko i køkkenet om morgenen? Skal jeg flytte juleaften?
Kan udlejer sige os med 3 måneders varsel, da hun selv vil benytte huset? Skal jeg betale genudlejningsgebyr på 800 kr?
Kan jeg siges op, fordi der skal installeres fjernvarme? Kan mit erhvervslejemål opsiges?
Min datter er blevet opsagt uden lovlig grund! Skal jeg betale husleje, mens lejligheden bliver istandsat?
Må udlejeren opsige mig og selv flytte ind? Må udlejer tage et gebyr, hvis jeg flytter indenfor 3 måneder?
Kan min søn være forpligtet til at skaffe en ny lejer? Skal lejer flytte 14 dage før månedens udgang?
Skal jeg flytte, da mit lejede hus er solgt? Skal vi som lejere betale for mangler ved bruseniche?
Kan jeg opsige støjende lejer af værelse? Kan udlejer sige os op, fordi vi ikke har betalt en ugyldig huslejestigning?
Kan tidsbegrænsningen af vort lejemål tilsidesættes? Skal lejer betale 25.000 kr. for istandsættelse?
Må min kærestes veninde overtage lejlighed? Kan jeg hæve mit lejemål på grund af fugtproblemer?
Skal min kæreste betale 2 år gammel flytteopgørelse? Hvordan opsiger jeg min lejlighed?
Skal kommunen have depositum for bistandsklient tilbage? Skal min søn betale straksudlejningsgebyr?
Istandsættelse af lejlighed ved fraflytning Må vi bo vort depositum op?
Skal mine forældre betale for maling af fraflyttet lejlighed? Opsigelse af lejemål på grund af utætte vinduer.
Kan jeg siges op fra mit lejemål i stuehus på landet? Istandsættelse af fraflyttet lejlighed uden syn
Skal min søn betale 300 kr. i genudlejningsgebyr? Skal opsagt lejer sige op?
Opsigelse af 2 værelser med adgang til køkken og bad Kan jeg kræve aflæsning af varmemåler ved fraflytning?
Opsigelse af fremlejet hus fra udlejers side. Kan vi opsige et vort tidsbegrænsede lejemål?
Er opsigelse afsendt d. 29.03.1997 rettidig? Hvad stiller jeg som udlejer op med støjende lejer?
Opsigelse af lejekontrakt som fastligger på campingplads Kan jeg opsiges, fordi ejerlejligheden skal sælges?

Kan vi opsige vort lejemål med 14 dages varsel?

Skal der betales dobbelt husleje i 2 måneder på grund af boligforeningens venteliste?
Har min udlejer pligt til at genudleje 1 måned efter min opsigelse?

Opsigelsesfrist i villalejlighed

Kan jeg opsiges på grund af min kanin? Er opsigelsen ugyldig?
Støjer vore drenge for meget? Hæfter jeg ved fraflytning for mere end depositum?
Må udlejeren benytte udenbys håndværkere? Forlængelse af tidsbegrænset udlejning i 2-familiehus?
Er opsigelse af mit lejemål af hus på landbrugsejendom gyldig? Hvilket varsel gælder for min opsigelse af mit klubværelse?
Skal min lejer flytte, når tidsbegrænsningen udløber? Udløber tidsbegrænset lejemål automatisk?
Skal min søster nymale lejlighed efter fraflytning? Må lejer medtage sit komfur ved fraflytning?
Kan jeg opsiges ved ejendommens nedrivning? Må jeg selv male lejligheden ved fraflytning?
Kan udlejer tilbageholde depositum på 7.500 kr. til sikkerhed for varme? Hvordan får jeg mit tilgodehavende hos min udlejer inddrevet?
Skal jeg betale leje i en istandsættelsesperiode på 14 dage? Skal jeg betale for gulvafhøvling?
Kan vi siges op, når vi ikke har nogen lejekontrakt? Kan min udlejer kræve kørepenge?

Andre spørgsmål

Kan vi tinglyse lejekontrakt, hvis vores udlejer ikke vil medvirke?  
Er det strafbart at undlade at melde flytning til folkeregisteret? Hvornår skal der ifølge loven være tilknyttet en vicevært til ejendommen?
Må vandværket lukke for vandet, når min udlejer ikke har betalt vandregningen? Har min udlejer ret i, at jeg selv skal opsætte postkasse?
Skal jeg som lejer betale ekstra for vandforbrug, når der ikke er opsat individuelle målere? Hvordan er jeg stillet som lejer, hvis min udlejer går konkurs?
Kan jeg kræve, at min udlejer yder mig en godtgørelse for etablering af terrasse? Kan jeg kræve, at min udlejer etablerer telefonstik i det hus, som jeg har lejet?
Kan min kæreste lade sin boligløse kammerat flytte ind i sin lejlighed, således at kammeraten kan overtage lejligheden efter 2 år? Skal min datter betaler for omkodning af 8 låse i opgangen, fordi hendes nøgle er blevet stjålet, og dækker hendes familieforsikring udgifterne?
Skal der være individuelle varmemålere i et 25 år gammelt almennyttigt boligbyggeri? Har jeg køberet eller ret til lejenedsættelse efter at have boet til leje i samme hus i over 20 år?
Kan min kæreste overtage min viceværtlejlighed, hvis jeg flytter fra lejligheden? Skal lejer, der ikke har betalt huslejen rettidigt, betale både påkravsgebyr og inkassosalær?
Kan min udlejer forbyde mig at bruge min Zibro-ovn? Kan der gøres udlæg i halvpart af hus?
Hvor stor en lejlighed er man berettiget til? Skal jeg betale 5-dobbelt varmeforbrug som følge af defekt radiatorventil?
Hvorfor ofte skal jeg fremvise mit lejede hus for eventuelle købere? Kan jeg pålægges sagsomkostninger for at fastholde mine indsigelser mod varmeregnskabet?
Har min udlejer pligt til at oprette en venteliste for ledige lejligheder? Hvem skal betale for at min kæreste er kommet med på dørskiltet?
Kan jeg overtage min venindes lejlighed, når mit navn har stået på postkassen i to år? Skal vi som lejere have tilbudt ejendommen med 8 lejligheder og 2 værelser?
Må udlejer sætte vaskeprisen op med 266 %? Kan jeg overtage farmors lejlighed?
Der er lopper i lejligheden! Må jeg overtage lejligheden efter min søster?
Må mine kreditorer gøre udlæg i mit depositum? Har jeg krav på at kunne låse mit værelse?
Må jeg bo i to lejligheder? Må jeg købe en lejlighed og smide lejeren ud?
Må udlejer lukke for varmen om sommeren? Må udlejer udøve sex-chikane?
Er min lejer ansvarlig for, at hendes BH med bøjle har ødelagt vaskemaskinen? Falder min boligsikring som følge af arv på 200.000 kr.?
Kan boligforeningen kræve at have en ekstranøgle til min lejlighed hos viceværten? Må min tidligere udlejer tilbageholde min private post?
Skal vi betale for 8 timers ekstra rengøring af lejet selskabslokale? Hvor længe kan min udlejer tilbageholde beløb til dækning af evt. efterbetaling af varme?
Må vi kun bytte vor lejlighed med et medlem af den pensionskasse, der ejer ejendommen? Bliver det værelse, som vi udlejer, betragtet som en lejlighed, hvis vi indretter et thekøkken?
Har jeg som lejer krav på en fryser? Skal der være køleskab og komfur i lejligheden?
Skal udlejer sørge for snerydning? Skal lejer betale 25.000 kr. for ekstra vandforbrug på grund af en lækage?
Kan beboerrepræsentation påklage nulstilling af indvendig vedligeholdelseskonto?

Kan jeg som lejer tvinges til at betale for kabel-TV?

Har kommunen pligt til at anvise mig en bolig? Kan udlejer pålægge os viceværtsforpligtelser?
Får min 17-årige søns indtægt indflydelse på boligstøtten? Rotter i Grenaa
Har jeg ret til genhusning ved byfornyelse Hvem skal betale for vand, der er fosset ud i jorden?
Kan vi vælge en beboerrepræsentant? Er venteliste i almennyttig boligforening lovlig?
Ulovlig omlægning af varmeregnskab Kan udlejer forringe vort halvtag?
Hvor kan jeg klage over støjen fra et bageri? Må vor udlejer indrette lejlighed som kollegium?
Er jeg som lejer ansvarlig for kakerlakker? Skal jeg selv betale for ny TV-antenne?
Hvad må beboerrepræsentation bruge opsparede midler til? Har jeg ret til at overtage min fars lejlighed?
Kan vi kræve genhusning i 3 vær. lejlighed? Skal der ske istandsættelse ved lejlighedsbytning?
Er det lovligt at udleje et kælderværelse? Kan udlejer kræve, at jeg sætter mit navn på min cykel?

3. Andre ejerboliger

a. Køb og salg
b. Forholdet til naboer
c. Andre spørgsmål

a. Køb og salg

Kan sælger give tinglysningsfuldmagt til køber? Kan jeg købe fritidshus i Danmark, når jeg har boet i Tyskland siden 1985?
Fra hvornår løber fortrydelsesretten, når sælger har accepteret under vores ferie? Kan et selskab købe et sommerhus?

Hvad skal jeg være opmærksom på ved køb af ejendom med landbrugspligt?

Må jeg købe et lille landbrug, når jeg ikke er landmand?
Har man pligt til at sælger, hvis mægleren har fundet en køber, som har underskrevet en købsaftale? Bør jeg søge landbrugspligten nedlagt, inden jeg sælger min landbrugsejendom?
Skal sælger kun refundere os 50% af den billigste ejerskifteforsikring? Hvor kan jeg se, hvem der ejer en ejerlejlighed?
Er tilstandsrapport lovpligtig ved salg af fritidshus? Skal Danbolig have 15.168,75 kr., når vi har fortrudt dagen efter salgsaftalen med mægler er underskrevet?

Skal sælger have glæde af, at vi har valgt en billigere ejerskifteforsikring?

Bliver der problemer ved salg af huset, når vores skøde er blevet væk?
Må sælgeren medtage væg-til-væg-tæpper i huset? Er det lovligt, at sælger tilbyder at betale købers handelsomkostninger på visse betingelser?
Skal en tilstandsrapport også omfatte carporten? Er vor udbetaling på 100.000 kr. tabt på grund af sælgers konkurs?
Skal jeg købe kontant eller overtage lånene? Er HOME's formidlingsaftaler lovlige?
Kan vi hæve vort huskøb? Kan et I/S købe et sommerhus?
Hæfter kreditforening for ulovlige elinstallationer? Følger skabe i soveværelse med ved købet?
Kan køber nægte at udbetale refusionsopgørelsen? Er der faste priser på tilstandsrapporter?
Kan vi få erstatning for utætte vandrør? Kræves der tilstandsrapport ved salg fra et dødsbo?
Skal vi betale erstatning til køberen af vort sommerhus? Hvornår forfalder saldoen på refusionsopgørelsen?
Kan vi sælge vort hus helt uden ansvar for mangler? Hvem må være vitterlighedsvidner på et skøde?
Kan vi kræve erstatning for sætningsskade? Kan jeg kræve erstatning for flyvehavre?
Hæfter jeg som sælger for fejl i BRR-ejermeddelelsen vedr. boligarealet? Er sælger ansvarlig for manglende vådrumssikring?

b. Forholdet til naboer

Må jeg opstille et legehus på 5 kvm på et areal, der ikke må bebygges? Må vi male naboens gavlvæg, der vender ind mod os?
Hvor tæt på bøgehækken må jeg plante en thujahæk? Hvem skal klippe hæk, der står 30 cm. inde på min grund langs naboens indkørsel?
Kan vi kræve at naboen slår sin plæne, inden alle mælkebøtterne går i frø? Hvor højt må et træ være?
Kan vor kat få et politi tilhold? Kan jeg opsætte en støjskærm ind mod mine naboer?
Kan naboen forbyde, at vores hæk bliver højere? Kan vi kræve erstatning, når naboen klipper vores hæk?
Må man drive bordel i et villakvarter? Kan naboen kræve vort 15 m høje piletræ fældet?
Må vor nabo fjerne hækken? Må min nabo bygge en mur i skel?
Må naboen chikanere med motorplæneklipper i tomgang og med papegøjesnak? Må vor nabo installere en kattealarm?
Hvad gør man ved en nabo, som smider sit haveaffald ind til os? Kan vi kræve naboens æbletræ fældet eller beskåret?
Har min nabo pligt til at luge for flyvehavre i skel? Må jeg kappe nogle 10-12 m høje træer, der står i skellet ind til min nabo?
Må man opsætte et pigtrådshegn omkring en kolonihave? Må man støje så meget man vil, hvis vinduer og døre er lukkede?
Er hanegal væsentlig forurening? Må naboen holde en hane, der galer hver morgen kl. 05.00?
Lugtgener fra svinefarm Har vi vundet hævd på en del af naboens grund?
Træer og buske i skel Hegn opsat i fælles indkørsel
Hvor tæt på min bolig må en gylletank placeres? Må naboen bygge i skel?
Har skydeklub vundet hævd på parkering i vor indkørsel? Har naboen vundet hævd på et thehus på vor grund?
Hvem skal betale vedligeholdelsen af privat fællesvej? Hvordan begrænses vor solidariske hæftelse for vor nabo?
Er naboens grantræer omfattet af hegnsloven? Må jeg kappe grene på min nabos birketræ?
Må vi erstatte ligusterhækken med et raftehegn? Kan min nabo hæve terræn mod skel?
Sygt elmetræ på naboens grund Må naboen bruge sin motorplæneklipper om aftenen?
Må naboen tilpløje markskellet? Hvor meget må hunde støje?
Må min nabo klippe hækken ned til 1,60 m.? Kan jeg kræve støjvold retableret?
Hvor kan jeg klage over røggener fra naboens halmfyr? Hvordan får vi stoppet naboens ulovlige byggeri?
Har vor nabo pligt til at klippe sin del af hækken? Kan min nabo forhindre, at jeg får vand fra vandværket?
Må min nabo have opklodset bil i sin have? Naboen har bygget gæstehus for tæt på skel!
Må naboen opsætte hønsenet som hegn? Hvad stiller jeg op med min støjende overbo?
Kan vi kræve naboens høje elmetræer beskåret? Må min nabo klippe sin halvdel af hækken 50 cm ned?
Min nabos grund ligner en slagmark! Kan min nabo kræve, at jeg fjerner 5 høje fyrretræer?

c. Andre spørgsmål

Skal alle 3 ejere være enige om at sælge fritidshus?  
Hvordan får vi ændret status fra 2-familieshus til 1-familieshus? Kan man gratis se sit skøde i tingbogen?
Hvordan får vi aflyst et indfriet pantebrev, som er bortkommet? Kan retten til at bo hele året i vort sommerhus overføres til et andet sommerhus?
Må jeg benytte mit nyopførte helårshus til ferieudlejning? Hvor mange sommerhuse må man eje og udleje?
Må mine forældre bo hele året i sommerhus? Må een familie bebo et to-familie-hus?
Er tilbudet fra håndværkeren bindende? Hvad er forskellen på anparts- og ejerlejlighed?
Er det mig eller byggefirmaet, der skal betale for el og vand under byggeriet? Kan jeg forlange en ny garanti på taget?
Skal jeg betale, hvis jeg ikke vasker trappen? Hvordan laver vi et bofællesskab om til et anpartsselskab?
Må jeg bo hele året i mit sommerhus? Kan en dansker lovligt eje mere end to fritidshuse?
Kan jeg tvinges til at være medlem af grundejerforening? Et medlem af grundejerforeningen nægter at betale!
Kan vi sammenlægge lejlighederne i vort tofamiliehus? Hvad nu, hvis jeg sælger huset udenom ejendomsmægleren?
Klage over havemand Garanti på vinterhave
Må en arbejdsløs sætte sit hus i stand? Hvem hæfter for usædvanlig stort vandforbrug?
Etablering af antenneforening Må vi bo hele året i vort sommerhus?
Kan vi kræve for meget betalt varme udbetalt kontant? Etablering af ældre-kollektiv på landet
Må jeg grave en brønd i min have? Smuldrende eternittag
Ulovlig helårsbeboelse i sommerhus. Vedligeholdelse af privat vej.
Tvungent medlemskab af antenneforening? Skal udendørs swimmingpool være afskærmet?

4. Andelsboliger

Har bestyrelsen i en andelsboligforening ret til at skaffe sig adgang til den enkelte bolig? Hvad sker der, hvis jeg fremlejer min andelsbolig uden bestyrelsens tilladelse?
Må jeg tage imod betaling for at afstå fra at købe andelslejlighed? Skal jeg betale ekstra for nye grimme gulvtæpper i andelslejligheden?
Må jeg drive kommunal dagpleje fra min andelslejlighed, som udelukkende må benyttes til beboelse? Kan en andelsbolig sælges til en lavere pris end andelskronen angiver?
Hvordan kan jeg få pengene tilbage, hvis jeg betaler 500.000 kr. under bordet for at købe en andelslejlighed? Kan jeg overdrage min andelslejlighed til min eks-mand uden om ventelisten?
Kan min underbo forhindre mig i at få badeværelse i min andelslejlighed? Skal jeg betale boligafgift af de kvadratmeter, hvor loftshøjden er under 1,5 m?
Kan andelsboligforeningens formand bestemme, at mine katte kun må færdes udenfor i snor? Kan bestyrelsen kræve, at jeg skal fraflytte min andelslejlighed 5 uger før salg?
Må min 90-årige mor tage en bisidder med til generalforsamlingen? Skal jeg betale skat af dusør ved salg af min andelsbolig?
Skal andelshaveren selv betale for udskiftning af punkterede termoruder? Må administrator kræve 2.500 kr. for at udstede originalt andelsbevis?
Kan jeg som beboer pålægges bøde på 600 kr. for at udeblive fra arbejdsdag? Kan man få indefrosset ejendomsskatten, når man bor i privat andelsbolig?
Skal ejendommen vurderes af en valuar? Kan vi få 180.000 kr. betalt for fiktive forbedringer tilbage?
Kan andelsboligforeningen forbyde mig at bruge en kulfyret grill på altanen? Hvordan finder man en bolig uden af kriminalisere sig selv?
Jeg har fortrudt, at jeg ikke købte min lejlighed som andel! Skal jeg bruge regninger for at få godkendt forbedringerne?
Må de blive ved med at kræve penge for istandsættelse? Kan man tvinge ejendomsadministratoren til at ringe tilbage?
Må der kræves et gebyr, hvis beboere udebliver på fælles arbejdsdage? Må jeg rive væggen ned mellem 2 lejligheder?
Hvem skal betale for vandskaden i min andelslejlighed? Må jeg bytte min andelsbolig væk, selvom vedtægterne forbyder det?
Kan jeg kræve, at sælger sætter andelslejligheden i stand? Kan man bytte andelslejlighed med ejerbolig?
Hvor længe må jeg have en kat på ferie? Kan bestyrelsen vælge vurderingsmanden ved salg af min andelslejlighed?
Må man på en generalforsamling fastfryse en forkert beregnet andelskrone? Kan vi opløse andelsboligforeningen og etablere ejerlejligheder i ejendommen?
Må formanden forestå salget af andelslejligheder mod  honorar? Kan sælger af andelslejlighed pålægges et gebyr på 1.000 kr?
Kan vi få vor ejendom fredet eller erklæret bevaringsværdig? Må bestyrelsen anbringe foreningens opsparing i obligationer?
Skal vedtægterne for andelsboligforeningen være tinglyst? Kan jeg blive ekskluderet på grund af støj?
Etablering af netværksforbindelse Eksklusion fra andelsboligforening
Skal jeg betale for gulvafhøvling ved fraflytning? Har man pligt til at bebo en privat andelslejlighed?
Hvordan skal foreningens egenkapital opgøres? Kan vi sælge til prisen før eller efter generalforsamling?
Har jeg betalt 100.000 kr. i ulovlig overpris? Kan mægler tilbageholde sit honorar i købesummen?
Må jeg fremleje min andelslejlighed? Skal foreningens pantegæld optages til kursværdi?
Hæfter jeg personligt for foreningens pantegæld? Må bestyrelsen godkende ny fremlejekontrakt?
Har jeg bytteret til min andelsbolig? Hvordan skal værdien af mine forbedringer opgøres?
Skal man tabe penge på at fremleje sin lejlighed? Kan bestyrelsen nægte at godkende mine købere, fordi de kun er 24 år?

5. Ejendomsmæglere

Må vi bruge to mæglerfirmaer til salg af vort hus? Kan ejendomsmægler kræve, at jeg sætter prisen ned med 200.000 kr.?
Hvad stiller vi op med ejendomsmægler, som ikke kan finde ud af at berigtige handelen? Kan ejendomsmægler løbe fra mundtlig aftale om halv pris, hvis vi selv fandt køberen?
Er ejendomsmægler ansvarlig for fejl på 48.000 kr. i provenuberegningen? Kan mægler kræve salær for handel, som ikke blev gennemført på grund af købers misligholdelse?
Skal man være uddannet ejendomsmægler for at sælge erhvervsejendomme? Kan ejendomsmægler kræve kr. 3.125 kr. for en gratis vurdering?
Kan vi rejse erstatningskrav mod ejendomsmægler? Har mægleren ret i, at vi skal gøre vor forkøbsret gældende på grundlag af en salgsopstilling?

6. Andre emner

Må vores nabo have et 2,5 m højt drivhus helt op imod vores skel? Må jeg erstatte den gamle hæk ind til naboen med et plankeværk?
Hvem ejer et træ, der er væltet ind over naboens grund? Hvordan tinglyses en arealoverførsel på 79 kvm.?
Kan grundejerforening kræve, at høje træer fældes eller reduceres? Har man pligt til at være medlem af den lokale grundejerforening?
Kan min genbo kræve, at jeg holder min kat indendørs? Må en færdselsret over min grund udnyttes af andre end min nabo?
Har kommunen pligt til at sørge for korrekt opsætning af skelpæle? Må vores nabo brænde et 10 m højt bål i haven?
Skal en swimmingpool være tildækket, så kvarterets børn ikke falder i?

Må vores nabo tage billeder af min indkørsel og mine bygninger?

Hvor mange hunde må man have i sit hus? Er det lovligt, at en skraldebil henter affald i vor bebyggelse søndag morgen kl. 06.00?
Må man bade fra en privat strand? Må jeg beskære grenene på naboens træer og buske?
Skal feriegirokort på 5 ugers ferie tælles med som indkomst ved beregning af boligstøtte? Kan man flytte et ejerpantebrev til en ny ejendom uden ny tinglysningsafgift?
Kan mine forældre sælge ejerlejlighed 15% under vurderingen til mig og min samlever? Hvor sent på dagen må man klippe hæk?
Må vores nabo erstatte hækken med et lavt hegn? Kan jeg stille noget op i anledning af en uheldig kurssikring?
Hvad sker der, hvis jeg slår min nabos beostær ihjel? Har grundejerne i sommerhusområde pligt til snerydning?
Hvor mange hunde må man have? Må min nabo strippe for åbent vindue?
Skal jeg betale akkordtillæg til mureren, hvis det ikke står i kontrakten? Har jeg ret til at færdes på en privat fællesvej?
Må man stille sin campingvogn på private veje? Kan naboen kræve at få en tinglyst vejret gennem vores skov?
Mangler ved nybyggeri Bør vi bruge advokat i forbindelse med køb af grund og byggeri af nyt hus?
Kan man aflive kvarterets løsgående katte? Skal skøder skrives på specielt papir?
Har man krav på en plejehjemsplads? Strandret i Helsingør
Hvordan beregnes skødestemplet på et nedlagt landbrug? Kan vi rejse erstatningskrav mod vores advokat?
Tinglysning med frist af skøde på halvpart af hus. Kan jeg rejse erstatningskrav for inkonvertibelt lån?
Pligt til at stille toilet til rådighed for fremmede? Køb af hus på tvangsauktion
Kan vi rejse erstatningskrav for inkonvertibelt lån? Hvordan opløses sameje med min søster om sommerhus?
Opløsning af sameje om ødegård i Sverige. Må vi bo i en campingvogn på egen grund?
Skal jeg betale for renovation på en ubebygget grund? Må jeg opsætte en flagstang?
Må jeg opsætte skilte på privat vej? Kan en australsk statsborger arve et hus i Danmark?