Må jeg tage imod betaling for at afstå fra at købe andelslejlighed?

I vores andelsforening kan andelshavere melder sig for at købe en anden lejlighed, som er sat til salg efter anciennitet som medlemmer.

Vi har nu en lejlighed til salg, som jeg har søgt om at overtage. Jeg er i den forbindelse blevet kontaktede af en anden andelshaver i foreningen, som har tilbudt mig et pænt beløb for at jeg trækker mig som køber. Jeg har større anciennitet end den anden andelshaver, som så vil kunne købe lejligheden hvis jeg trækker mig.

Er det overhoved lovligt at indgå en sådan aftale? 

Ville jeg kunne ekskluderes eller tvinges til at tilbage betale pengene hvis jeg tager imod tilbuddet? 

Der står ikke noget direkte i vores vedtægter, kun noget med hvis en andelshaver i forbindelse med en overdragelse betinger sig en større pris, så ville det kunne medføre en eksklusion.

Svar:

Det er da både et interessant problem og samtidig svært at besvare. Det gav anledning til overvejelser og søgning i de juridiske kilder.

Min konklusion er, at det vil være ulovligt med en sådan pris for at meddele afslag. På baggrund af en dom (U 1983.810 Ø), som omhandler noget der minder om dette, kom såvel byret som landsret frem til, at det er ulovligt. Dog med hver sin begrundelse. Byret henviste til bestemmelsen i andelsboligloven § 5 om overpris, men landsret begrundede resultatet med dusørreglen i lejeloven.

Så min konklusion er at det vil være ugyldigt/ulovligt, og du vil kunne risikere ikke blot krav om tilbagesøgning, men måske også problem med andelsforening og sag om eksklusion.

I øvrigt skal du være opmærksom på, at hvis du modtager beløbet vil det være skattepligtig indtægt – uanset betalerens mulighed for tilbagesøgning.

Med venlig hilsen

Therkildsen Advokater

Advokat Bjørn Lund Hansen