Må vores nabo erstatte hækken med et lavt hegn?

Min kone og jeg står over for et problem mht. vores nabo. 

Denne har en hæk der står på deres grund meget tæt på skel og ønsker nu at fjerne den og sætte et mindre hegn op.

Hækken er ikke særlig pæn og er meget hullet, så vi har ikke været for glade for den, da man hele vinteren kan kigge ind i vores stue og vores værelser fra naboens side.

Må de gerne fjerne deres hæk og blot sætte et mindre hegn op, så de kan se ind i hele vores hus ?

Svar:

Efter det oplyste er der tale om et såkaldt eget hegn, når det står på naboens grund. Et sådant hegn må kun fjernes, hvis I bliver orienteret om det, og når der er gået en måned, se hegnslovens § 13, stk. 1.

Reglen er indført, fordi I skal have mulighed for at forlange, at der i stedet kommer et hegn i skellet, dvs. et såkaldt fælleshegn.

I kan til få hegnssynet til at afgøre, hvordan hegnet skal være.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund