Skal jeg have regninger for at få godkendt forbedringer i min andelslejlighed?

Der er i forbindelse med mit salg af min andelslejlighed opstået nogle problemer med godkendelsen af forbedringer.
 
Al VVS 'en i lejligheden er blevet skiftet, så der kunne blive plads til et nyt bad og køkken.

I den forbindelse har min broder (der er autoriseret) lavet alt, men der er ikke skrevet en regning for det udførte arbejde.
 
Min bestyrelse vil kun godkende arbejde udført efter regning, hvor jeg på den anden side påpeger, at de udførte arbejder besidder en ikke ubetydelig værdi, og ikke skal gives gratis til køber.
 
Svar:

Du må indledningsvis undersøge, om jeres vedtægter anfører, hvorledes forbedringer skal opgøres.

Ellers er princippet i Andelsboligforeningslovens § 5, stk. 9, at værdien af forbedringer i lejligheden skal ansættes til anskaffelsesværdien med fradrag af værdiforringelse på grund af alder eller slidtage.
 
Også eget arbejde værdisættes således, og det er almindeligt, at det sker på baggrund af, hvad det skønnes, at en håndværker skulle have beregnet sig, dog eksklusiv avance og offentlige afgifter.

Med venlig hilsen

Therkildsen Advokater

Advokat Bjørn Lund Hansen