Hæfter jeg personligt for foreningens pantegæld?

Jeg har fundet en andelslejlighed. Der er i vedtægterne en formulering, som bekymrer mig lidt, og som jeg ville bede om din vurdering af:

Medlemmerne hæfter kun personligt solidarisk for den pantegæld, som indestår i ejendommen, samt for anden gæld sikret ved ejerpantebrev i ejendommen. I øvrigt hæfter de for foreningens forpligtelser alene med deres andel og eventuelt indestående kontante midler, som indgår i foreningens formue som ansvarlig kapital. Foreningen selv hæfter med sin formue, blandt andet den faste ejendom.

Et medlem eller hans bo hæfter efter stk. 1, indtil ny andelshaver har overtaget lejligheden og dermed er indtrådt i forpligtelsen.

Jeg er i tvivl om, hvor meget jeg risikerer at hæfte for - kun min andel eller "solidarisk" for hele gælden, efter evt. opgørelse af boet.

Svar:

Du hæfter personligt og solidarisk for pantegæld og gæld sikret ved ejerpantebrev i ejendommen, f. eks. bankgæld.

Dette betyder, at du kan risikere at blive personligt ruineret, hvis foreningen skulle gå konkurs, og panthaverne ikke kan få dækning på tvangsauktion over ejendommen. Du kan da ikke slippe med at have tabt dit indskud. Du hæfter med hele din formue og ikke blot for din egen andel, men for hele gælden.

Jeg håber, at boligforeningen har en pæn egenkapital, således at der kun er tale om et teoretisk hæftelsesproblem.

Hæftelsen burde efter min opfattelse i alle tilfælde være begrænset til de enkelte medlemmers indskud. Prøv at foreslå en vedtægtsændring

Du kan læse mere om problemet på emne nr. 796.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg