Kan min underbo forhindre mig i at få badeværelse i min andelslejlighed?

Jeg skal overtage en andelslejlighed uden badeværelse. 

Hvis et bad skal etableres, skal der laves om på afløb til bad og toilet. Dette kræver adgang til rør nede hos underboen, da rørene skal tilsluttes dernede. 

Min kommende underbo er imidlertid ikke interesseret i at lade mig udføre dette arbejde. Argumentet er at hans lofter er pæne og med stuk. 

Kan han nægte mig et badeværelse fordi han ikke gider ulejligheden? 

Lofter osv. bliver selvfølgelig retableret og malet.

Svar:

Ud fra almindelige retsgrundsætninger, herunder inden for naboret, vil jeg mene, at underboen kan blive tilpligtet at medvirke, hvis der ikke er nogen anden mulighed, og skader eller gener hos underbo er af mindre betydning. Imod dette er der dog det standpunkt, at du vidste at der ikke var badeværelse, men ikke forinden fik samtykke fra underboen

Det kan dog kun afgøres gennem retssag.

Selvfølgelig skal alle udgifter hos underbo afholdes af dig i den forbindelse.

Med venlig hilsen

Therkildsen Advokater

Advokat Bjørn Lund Hansen