Må privat udlejer afvise lejere med børn?

Må en privat udlejer afvise ansøgere til en lejlighed med henvisning til, at han ikke ønsker børn i lejligheden ?

Må en udlejer stille andre krav til lejerne, fx etnisk tilhørsforhold, køn, alder eller ægtestand ?

SVAR:

Private udlejere vælger fuldstændigt frit, hvem de vil udleje til, så en   privat udlejer kan favorisere nære slægtninge, storbarmede blondiner, lejere uden børn m.v.

En privat udlejer kan udmærket afvise lejere med børn, men udlejeren kan dog ikke forhindre, at der senere kommer til at bo børn i lejligheden, dvs. at hans lejer (eller lejerpar) får barn. Lejeren (eller lejerne) har nemlig ret til at benytte det lejede sammen med "medlemmer af sin husstand", se eventuelt lejelovens § 26 stk. 2 under denne linjes lovsamling.

Ligeledes kan en privat udlejer vælge kun at udlejere til danskere, men forelsker en af lejerne sig fx i en muslimsk kvinde, så kan hun frit flytte ind, idet hun derved bliver "medlem af lejerens husstand".

I modsætning til boligforeninger, dvs. almene lejeboliger, skal de private udlejere ikke opstille regler for, hvem der kan leje deres boliger, og derfor bliver det fuldstændig op til den enkelte private udlejer, hvem han vil udleje til. Men skulle en privat udlejer - hvad jeg endnu aldrig har set - udforme sådanne regler, må de ikke være diskriminerende, dvs. i strid med lov nr.626 af 29. september 1987 om forbud mod forskelsbehandling på grund af race mv. Men det er ren juridisk teori, for i virkelighedens verden kan de private udlejere vælge nøjagtigt de lejere, der passer dem.

Fra politisk hold har der i øvrigt flere gange været planer om, at private udlejere skal forpligtes til at udleje en del af deres lejligheder til folk med anden etnisk   baggrund m.v. Men foreløbig er det blevet ved tanken.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund