Må en lejlighed til 2.100 kr. fremlejes for 3.000 kr. mdl.?

Jeg har en fremleje, hvor jeg betaler 3.000 kr pr. måned plus aconto lys og varme.

Senere finder jeg ud af, at min udlejer (fremlejer) selv betaler ca. 2.100 kr i husleje pr. måned. Må han det tage mere i fremleje end han betaler i husleje?

Svar:

NEJ!

Din udlejer kan forlange en husleje, der svarer til "det lejedes værdi", dvs. hvad tilsvarende lejemål med samme beliggenhed, størrelse og udstyr koster. Derfor får han et gevaldigt problem, hvis du beder huslejenævnet om at nedsætte huslejen til "det lejedes værdi" og henviser til, at den egentlige lejer kun betaler 2.100 kr. pr. måned i husleje. Ligeledes kan du anmode huslejenævnet om at få dét, du har betalt for meget i leje, tilbage igen med tillæg af renter.

Du kan gratis bede huslejenævnet behandle sagen, blot du indbringer den skriftligt og henviser til, at din husleje er 900 kr. for høj pr. måned efter boligreguleringslovens § 5 og lejelovens § 49.

Måske skulle du begynde på en anden måde. Nemlig med at sende din udlejer et anbefalet brev, hvor du anmoder om at få lejen sat ned til det beløb, han selv betaler, og hvor du ønsker at få den overskydende leje tilbagebetalt. Behold en kopi af brevet, som du kan medsende til huslejenævnet, hvis din udlejer nægte at efterkomme dine krav.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund