Må afdelingsbestyrelsen komme på uanmeldt havevandring?

Vi bor i en boligforening i et halvt dobbelthus med tilhørende lille forhave (til vejen) og en mellemstor have bag ved huset.

Under generalforsamlingen i april blev det bestemt at afdelingsbestyrelsen ville komme på havevandring og tilse at haverne var velholdte! Vi fik så brev i fredags om at de nu havde været på havevandring (ingen dato er nævnt og det er ikke blevet meldt ud, hvornår de skulle komme)...Må de virkelig det?!

De mener så, at vi ikke har haven i passende stand og har givet os til udgangen af juli måned til at få det bragt i orden (ingen konkret liste, blot eksempler: "beskæring af træer og buske samt ukrudt i fortov og hæk. Der foruden trænger haven til at De foretager en kraftig gennemgang/oprydning".) Hvis vi ikke har fået det bragt i orden, vil de sende en gartner for vores regning. Må de virkelig det?!

Vores have er ingen prydhave...og vi har måske også været lidt for sløset med ukrudtet, men derfra så til at mene at vi skal foretage en kraftig oprydning. Hækken bliver klippet og vi sørger (i hvertfald) for at ukrudtet holder sig inde på vores skel!

Det lyder på brevet, som om vi er fuldstændig ligeglade og har en skrothandlers orden i haven - det er altså ikke tilfældet. Vi er blot alm. mennesker med 2 fuldtidsstillinger, en lille pige og desværre INGEN forældre i nærheden!!

Vi har endnu ikke handlet, jeg vil gerne skrive til boligforeningen, men mangler nogle paragraffer at forholde mig til. Og til orientering har vi tænkt os at få ordnet haven, men jeg frygter at vi ikke kan gøre det tilfredsstillende, da de åbentbart har en lidt anden opfattelse af hvad en "velholdt have" er.

SVAR:

Når afdelingsbestyrelsen har vedtaget reglerne for havetilsyn, kan det gennemføres på den omtalte måde, og der er intet til hinder for, at det gøres uden at give lejerne et tidspunkt på forhånd.

Du har ret i, at der kan være meget forskellige opfattelser af, hvordan en have skal holdes, men du kan protestere mod krav, som du finder urimelige. De kan nemlig indbringes for beboerklagenævnet, se § 29 i lov om leje af  almene boliger under denne linjes lovsamling.

Boligforeningen kan lade haverne ordne på beboernes regning, hvis beboerne ikke selv sørger for det. Men kun hvis det gælder krav, som boligforeningen har ret til at stille.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund