Må min udlejer lukke for det varme vand, fordi han ikke kan lide min kæreste?

Jeg bor til leje i et hus. Min udlejer har forbudt mig at tænde op så jeg kan få varmt vand og varme i huset. Grunden til dette er fordi, han ikke kan li' min kæreste. 

Jeg mener ikke han har ret til at bestemme hvem jeg skal ha' besøg af og hvem jeg ikke må se. Jeg skal lige sige at jeg har 3 børn, vi kan ikke komme i bad med mindre vi tager et koldt brusebad. 

Har min udlejer ret til at lukket for det varme vand (for 2.dag i træk), fordi han ikke kan li' de gæster jeg har på besøg.

Svar:

Nej, det har din udlejer absolut ikke ret til. Din udlejer kan på ingen måde blande sig i, hvem du har som kæreste, og du kan få fogedretten til at hjælpe dig med at få åbnet for varmen og det varme vand. 

Det fremgår af lejelovens § 11 stk. 1:
"Er det lejede ikke ved overtagelsen og under lejeforholdets beståen i den stand, som lejeren efter retsforholdet mellem ham og udlejeren kan kræve, og afhjælper udlejeren ikke straks mangelen efter påkrav derom, kan lejeren selv afhjælpe den for udlejerens regning. Vedrører mangelen det lejedes forsyning med lys, gas, varme, kulde el.lign., kan lejeren ved fogdens bistand skaffe sig adgang til ejendommens installationer for at afhjælpe mangelen".

Med venlig hilsen

Erik Frodelund