Skal jeg betale skat af dusør ved salg af min andelsbolig?

Jeg er i den heldige situation, at jeg skal fra flytte min andelslejlighed. 

Jeg har sat den til salg på nettet og har i den forbindelse fået en masse tilbud om "dusør" (penge under bordet !). 

Jeg er på det rene med, at det er fuld ud lovligt at tilbyde en sådan "dusør", men er det også lovligt at modtage den ? 

Og i tilfælde af at jeg vælger at modtage den, hvad risikerer jeg så af retsligt efterspil ?

Er en dusør noget man skal betale skat af ?

Jeg ønsker ikke at gøre noget kriminelt men kan på den anden side sagtens bruge de ekstra penge.

Svar:

Hvis du modtager penge under bordet, er der tale om en overpris for andelsboligen. Køberen kan kræve overprisen tilbagebetalt eller hæve aftalen. Kravet om tilbagebetaling forældes på 6 måneder fra det tidspunkt, hvor køberen kendte eller burde have kendt sit krav.

I forbindelse med overdragelsen har bestyrelsen pligt til at kontrollere, at der ikke betales overpris og pligt til at reagere, hvis den har kendskab hertil.

Du kan som sælger ikke straffes for at tage mod penge under bordet

Hvis du ikke i øvrigt skal beskattes af din fortjeneste ved salget, og det skal du ikke, hvis du har ejet og beboet andelsboligen, beskattes du heller ikke af overprisen.

Med venlig hilsen

Advokat Michael Thygesen

Advokaterne Sankt Knuds Torv, Århus C.

Århus