Må jeg bo hele året i mit sommerhus?

Kan jeg flytte adresse til mit sommerhus, som jeg har haft i 40 år?

Svar:

Du kan kun flytte adresse til dit sommerhus og bo i det hele året, hvis du er pensionist. I så fald har du ret til at bebo sommerhuset hele året, når du har ejet det i mere end 1 år.

Ved pensionist forstås

1) en person, der har ret til at oppebære folkepension i henhold til lov om social pension,
2) en førtidspensionist i henhold til lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.,
3) en efterlønsmodtager i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring,
4) en modtager af fleksydelse i henhold til lov om fleksydelse og
5) en person på 60 år og derover, der oppebærer pension.

En pensionists ægtefælle, samlever eller nært beslægtede kan sammen med pensionisten benytte boligen til helårsbeboelse. Efter pensionistens død kan ægtefællen, samleveren eller den nært beslægtede fortsætte med at benytte boligen til helårsbeboelse. Ved fraflytning bortfalder denne ret.

 

Med :-) hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus