Må vandværket lukke for vandet, når min udlejer ikke har betalt vandregningen?

Jeg er lige vendt hjem til min lejlighed efter et ophold på sygehus, og jeg ser til min store overraskelse, der ikke er vand i hanerne. 

Henvender mig til vandværket, der siger, at min udlejer ikke har betalt vandregningen, og at de derfor har lukket for vandet. 

Må vandværket det? 

Svar:

Du skal have kommunens hjælp til at få vand i hanerne igen, se lejelovens § 46 q stk. 1:

”Bliver vandforsyningen til en ejendom, hvor udlejeren skal levere vand, jf. § 46 j, afbrudt på grund af manglende betaling fra udlejeren, og afhjælper udlejeren ikke straks mangelen efter påkrav herom, jf. § 11, stk. 1, skal kommunen på begæring af en lejer af en beboelseslejlighed for udlejerens regning sikre, at vandforsyningen genoptages”. 

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk