Kan min udlejer kræve, at jeg istandsætter ved fraflytning?

Jeg skal fraflytte mit lejemål om en lille måned, og jeg har en fornemmelse af, at min udlejer vil kræve lejemålet istandsat!

Ifølge lejekontrakten er der i det punkt der hedder "Er lejemålet nyistandsat ved indflytning" krydset af i "Nej" og i punktet under som hedder "Er det aftalt at lejemålet ved lejemålets ophør ligeledes skal afleveres nyistandsat" sat kryds i "Ja". Kan han godt forlange det??

Jeg glemte ved indflytning at tage billeder (har måske 2-3 stk.) af lejemålets stand, men jeg har vidner som kan berette hvordan her så ud. Er det godt nok? Vidnerne er familie/venner.

Svar:

Hvis lejemålet ikke var nyistandsat ved indflytningen, kan udlejeren heller ikke forlange det nyistandsat ved udflytningen.

Det fremgår af lejelovens § 98 stk. 1 sidste pkt., hvor der står følgende:

"Det kan ikke pålægges lejeren at bringe det lejede i bedre stand end den, hvori han overtog det lejede".

Jeg kan ikke vurdere, om dine vidner kan være tilstrækkelig dokumentation for lejemålets stand ved indflytningen. Men når der er krydset af i "nej", så bliver det udlejeren, der skal løfte bevisbyrden, og det kan udlejeren ikke, når lejemålet ikke var nyistandsat ved indflytningen

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk