Hvilken dag er udflytningsdag i et lejemål?

Hvilken dag er udflytningsdag i lejemål? 

Er det den 30/31. kl. 12 eller er det den 1. kl. 12?

Svar:

Udflytningsdagen - for nu at genbruge din betegnelse - er ifølge lejelovens § 86, stk. 1 "den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag". 

Derfor kan det være såvel den 1. som en senere dag i måneden, hvis den begynder med en weekend eller nogle helligdage.

Er lejemålet fx opsagt med udgangen af marts 2007, skal lejerne flytte inden kl. 12 mandag den 2. april, er det opsagt med udgangen af april, skal lejerne flytte inden kl. 12 tirsdag 1. maj, og er det opsagt med udgangen af maj, skal lejerne flytte inden kl. 12 mandag 4. juni.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk