Har jeg ret til at blive boende efter at have fremlejet lejligheden i mere end to år?

Jeg har som studerende fremlejet en lejlighed af en veninde i to år. Det er en privat ejendom som bliver forvaltet af en ejendomsadministration. Jeg har nu erfaret at min veninde ikke vil komme tilbage for at overtage lejemålet pr. 1.9-2002 og derfor har jeg anmodet om at måtte overtage lejemålet. På min fremlejekontrakt er der anført at jeg har boet i denne lejlighed i 2 år, fra d. 1.9-2000 til d. 1.9-2002, men faktum er at jeg rent faktisk flyttede ind d. 15.8-2000 og derfor har beboet lejemålet i mere end to år. 

Jeg har så lige fået svar fra ejeren af ejendommen om, at hun ikke ønsker at jeg skal overtage lejemålet, da hun har nogen hun gerne vil have til at flytte ind her. Jeg ved ikke, om det er noget familie hun snakker om. Mit spørgsmål til jer er; om man ikke har nogle særlige rettigheder m.h.t overtagelse af lejemålet, når man har fremlejet en lejlighed i over to år? 

Kan jeg gøre indsigelse overfor at min udlejer vil have mig til at fraflytte lejligheden? 

Jeg kan nemlig ikke finde noget om det i lejeloven, men der er flere der har sagt til mig, at der skulle forefindes sådanne rettigheder. Har de ret? 

Svar:

Der findes ikke i lejeloven særlige rettigheder for fremlejetageren.

En fremlejetager er bundet af den aftale, der er indgået mellem ham/hende og fremlejegiveren. Desuden er fremlejetageren bundet af forholdet mellem fremlejegiveren - og udlejeren, således at fremlejetageren skal fraflytte, såfremt fremlejegiveren bliver opsagt.

Begrundelsen for ovenstående er, at en udlejer ikke skal indblandes i et fremlejeforhold - og udlejeren kan derfor udelukkende nøjes med at henvende sig til fremlejegiveren, som er udlejerens kontraktspartner.

Derfor kan en udlejer heller ikke tvinges til at lade fremlejetageren overtage lejemålet, såfremt fremlejegiveren ikke ønsker at vende tilbage til lejemålet.

Udlejeren vælger selv sine lejere, men fremlejegiveren kan selvfølgelig anbefale dig som den næste lejer.

Med venlig hilsen

Lise Rørbæk von Lillienskjold.