Må udlejers maler komme med 2 dages varsel?

Tak for en masse go´ info - for en gangs skyld kan man da stole på de informationer man finder på nettet!

Men jeg har et spørgsmål som jeg ikke kan finde svar på i jeres åbne brevkasse.

 Baggrund:

Jeg bor i en privat udlejningsejendom. Der er 8 lejemål, og ejendommen er byfornyet inden for de sidste 3 år. I den forbindelse blev der lavet to nye kvistlejligheder, hvoraf jeg heldigvis bebor den ene. I mit badeværelse er der et loftvindue af veluxtypen, og der er stadige fugtproblemer ved rammen, og det skal nu males for 3. eller 4.gang over en periode på 2 år.

Problem:

Udlejer har givet besked til håndværker om at udbedre problemet, som jeg mundtligt gjorde dem opmærksom på 11.6 98 - hvor de også ved selvsyn kunne konstatere at der stadigt var noget galt, og at de ville give beskeden videre - til håndværkerne, formoder jeg.... Jeg hører ikke yderligere før lørdag d. 4/7.98 da jeg finder et brev med følgende korte ordlyd fra håndværkerfirmaet i min postkasse:

*************

VEDR REPR.

Maler kommer mandag den 6.7-1998 kl 7.00 - 7.30 for at male ovenlys i badeværelse.

Du bedes venligst sørge for adgang til lejligheden.

Vi vil forsøge at være til så lidt gene som muligt.

mvh

*************

Brevet er dateret fredag d. 3/7.1998

Da jeg kontakter firmaet mandag d. 6/7 kl. 06.45 for at meddele dem at det IKKE kan lade sig gøre, da jeg ikke tidsmæssigt kan få det til at hænge sammen med så kort varsel, får jeg en noget flabet behandling vedr. min manglende fleksibilitet. Samt en rørende historie om en maler der lige kan nå det inden hans sommerferie. Men jeg ændrer ikke holdning da jeg på den dag havde 6 mennesker overnattende, der skulle i bad og ud af døren kl. 8.30. Og det kan af gode grunde ikke kombineres med malerarbejde i badeværelse fra kl. 7,00 og fremad.

 Hovedspørgsmål:

Kan udlejer/håndværker med så kort varsel (dvs godt og vel 1 1/2 døgn - i weekenden, vel at mærke) forvente og forlange at jeg kan give adgang til lejligheden?

Bispørgsmål1:

Kunne udlejer/håndværker selv låse sig ind i lejligheden, når der ER givet varsel pr. brev til mig om at der kommer håndværkere i en min lejlighed, selvom jeg havde været væk på sommerferie/weekend både da brevet kom - og når maleren skulle komme, dvs et tidsrum på 2-3 dage....

Bispørgsmål 2:

Kan udlejer (og evt håndværker) uvarslet gå rundt i huset og bede om at komme ind i de enkelte lejligheder for at se på dette eller hint - eller kan vi nægte dem adgang til lejligheden. I givet fald - hvor langt varsel kan vi forvente/kræve at have fået?

 Bispørgsmål 3:

Kan jeg for egen regning skifte låsen så udlejers A-nøgle ikke passer?

 Udlejer er "lidt stram i betrækket" over mit blanke afslag til håndværkerfirmaet, og derfor vil jeg gerne vide, om jeg er helt galt på den vedr det meget korte varsel.

 Med venlig Hilsen - og tak for glimrende service på jeres sider...

SVAR:

Nej, håndværkerne kan ikke få adgang til din lejlighed med et så kort varsel.

Når det gælder et så relativt enkelt arbejde, skal det varsles mindst seks uger i forvejen, og du kan eventuelt selv læse lejelovens § 55 stk. 1 under denne linjes lovsamling.

Udlejeren må under ingen omstændigheder selv låse sig - eller håndværkere - ind i lejlighederne. I så fald overtræder udlejeren straffelovens regel om ulovlig selvtægt, og det kan han straffes for, hvis forholdet anmeldes til politiet.

En udlejer må kun skaffe sig adgang til det lejede, når det er strengt nødvendigt, fx i tilfælde af et sprængt vandrør, mens lejerne befinder sig et sted i udlandet. Men selv i dette tilfælde kan udlejeren ikke låse døren op, men må anmode fogedretten om hjælp, så den kommer til stedet sammen med en låsesmed.

En udlejer kan heller ikke efter forgodtbefindende anmode om adgang til de forskellige lejemål. Han skal angive en seriøst ærinde og varsle sin ankomst i forvejen.

Om du kan lade låsen udskifte, kan jeg ikke give et klart svar på. Men måske - for strengt juridisk har din udlejer end ikke krav på at have en nøgle, der passer til din lejlighed.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund