Bliver der problemer ved salg af huset, når vores skøde er blevet væk?

Da vi fik omprioriteret lånet i huset,  blev skødet væk hos kreditforeningen. J

Jeg vil så høre, om skødet er meget nødvendig for os at have, hvis vi engang skal have huset solgt.

SVAR:

Det originale skøde er ikke nødvendigt ved salg af huset. Et nyt skøde kan tinglyses uden forevisningen af det gamle skøde. I kan på tinglysningskontoret rekvirere en udskrift af jeres skøde, hvis der måtte opstå behov for at finde ud af, hvad der står i skødet.

Hvis I vil optage nye lån med pant i huset, skal det originale skøde forevises ved tinglysning af det nye pantebrev, men er skødet bortkommet, kan problemet løses ved udfærdigelse af en såkaldt bortkomsterklæring, som fremsendes til tinglysningskontoret sammen med eet af følgende dokumenter:

kopi af brandforsikringspolice med kopi af seneste præmiekvittering, eller

kopi af nyeste ejendomsskattebillet eller

kopi af nyeste vurderingsattest.

I kan bestille en formular til en bortkomsterklæring under vor formularservice.

Med :-) hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus