Må jeg drive kommunal dagpleje fra min andelslejlighed, som udelukkende må benyttes til beboelse?

Jeg bor i en privat andelsboligforening og der står flg. i vores vedtægter:

§ 7 stk. 2: En bolig må udelukkende benyttes til beboelse og ikke til erhverv i nogen form. Andelshaveren må dog gerne i forbindelse med beboelsen have kontorfaciliteter, hvis han / hun er selvstændig erhvervsdrivende.

Så mit spørgsmål lyder som følgende:

Gælder denne paragraf også, hvis man starter som kommunaldagplejer med pasning af 3-5 børn, foruden sine egne.

Bestyrelsen i andelsboligforeningen er meget i tvivl.

Svar:

Efter min vurdering forbyder det omtalte vilkår ikke, at der eventuelt modtages børn i kommunal dagpleje, da boligen  efter en almindelig lejeretlig opfattelse fortsat benyttes til beboelse.

En beboer i andelsboligforeningen har ret til at passe børn, og det gælder uanset, om der betales for det eller ej.

Selv om lejeloven ikke regulerer andelsboliger, antages det samme i et vist omfang at gælde, når der ikke er fastsat andre og klare regler i vedtægten. Og her er en afgørelse angående private lejemål:

U 1973 197: Modtagelse af 5 børn i dagpleje ikke i strid med kontraktens bestemmelse om, at det lejede skal benyttes til beboelse.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk