Hæfter vi for, at malingen skaller af?

Vi er en familie i et lejemål, hvor vi har den indvendige vedligeholdelsespligt, samt el-afbrydere, vandhaner, wc-kumme, cisterner, vaskekumme, badekar, el-komfur, køleskab og lignende installationer.

Nu har vi flere gange påtalt, at selv om vi maler i badeværelset med maling til vådrum, bliver det ved med at skalle af. Det har nu resulteret i, at pudset er begyndt at falde ned af væggen ved badekarret, og der har været mug på væggen.

Hvordan skal vi forholde os?

Vi påregner at fraflytte lejligheden i år, og vi vil ikke gerne få påført en ikke forudset udgift ved fraflytning.

På forhånd tak.

Svar:

Jeg har ikke spor forstand på det rent tekniske, men noget kunne tyde på, at der mangler udluftning i badeværelset!

Jeres forpligtelse til maling af badeværelset ved fraflytning må forudsætte, at dette kan lade sig gøre, og i dette tilfælde er der formentlig tale om mangler ved det lejede, som udlejeren hæfter for.

Jeg vil råde jer til at sende et brev til udlejer, hvor I forklarer, hvad der hidtil er sket, og beder udlejer sørge for at bringe forholdet i orden, således at det er muligt at male badeværelset på normal vis. Det er klogt i brevet at henvise til alt, hvad der hidtil er sket mundtligt, da et sådant brev senere kan få bevismæssig betydning.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg