Hvordan fastsætter jeg huslejen for min ejerlejlighed, så jeg slipper for klager til huslejenævnet?

Jeg skal til at leje min ejerlejlighed ud i en tidsbegrænset periode på 2 år. 

Jeg vil derfor spørge Jer hvordan man fastsætter huslejen? 

Ved I om der er nogle grundlæggende metoder til, hvordan man fastsætter den korrekte husleje, så man slipper for at lejere klager over en for høj husleje til huslejenævnet?

Svar

Du kan ikke forhindre dine lejere i at klage til huslejenævnet, og det gælder, uanset hvordan du fastsætter huslejen for din ejerlejlighed.

Der findes ingen ”grundlæggende metoder” til at fastsætte huslejen for en ejerlejlighed. Du må opkræve en husleje, der svarer til ”det lejedes værdi”, dvs. hvad lejeboliger af tilsvarende størrelse og standard koster i husleje i almindelige store udlejningsejendomme i det pågældende område.

Nogle huslejenævn oplyser vejledende kvadratmeterpriser. Derfor kan du prøve at spørge huslejenævnets sekretariat i den kommune, hvor din ejerlejlighed ligger.

Du kan sandsynligvis tage en husleje, der svarer til 650 til 900 kr. pr. kvadratmeter i årlig husleje, men det endelige beløb pr. kvadratmeter afhænger af lejlighedens stand og beliggenhed.

Når du udlejer tidsbegrænset, skal du være klar over, at dine lejere kan forsøge at få tidsbegrænsningen tilsidesat, se eventuelt lejelovens § 80 stk. 3 under denne linjes lovsamling.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk