Kan vi få renovering af vor bolig udsat til foråret?

Jeg skriver til dig i anledning af et varsel vi har fået vedr. renovering af vores lejede rækkehus i Måløv..

Kort fortalt har beboerne vedtaget en omfattende renovering ( installering af fjernvarme og renovering af badeværelser ) af vores huse.

Dette projekt skal starte i uge 43 og har en varighed af 3 til 4 uger.

Vi er klar over at vi ikke kan standse dette projekt, men vi vil gerne havde dette udsat til foråret 98.

Hvorfor:

Fordi den planlagte varmecentral er ikke bygget men man vil benytte en nødcentral.

Fordi vinteren står for døren og vi kan ikke benytte vores bolig i perioden, alt indbo skal stå en meter fra væggene, og vi har ikke bademugligheder i hele perioden.

Fordi vores række skal være prøveklud for resten af bebyggelsen, som først skal gå i gang til foråret

Fordi man vil sætte varme kanoner ind i husene som opvarmning.

Fordi vi selv skal afholde alle disse ekstra udgifter til el.

Fordi vi ikke får kompensation for " svie og smerter ".

Hjælp os da vi ikke ved vores levende råd.

Svar:

Et arbejde som det omtalte kan kun iværksættes, hvis det er varslet med mindst tre måneders varsel, og det fremgår af lejelovens § 55 stk 2. Er det ikke tilfældet, kan I kræve arbejdet udskudt, indtil det er lovligt varslet, dvs. mindst tre måneder efter en skriftlig protest fra jer.

Ligeledes kan I forlange et forholdsmæssigt afslag i lejen, mens det omfattende arbejde står på. I den periode er der nemlig en klar forringelse af det lejedes værdi, jf. lejelovens § 11.

Send boligselskabet et anbefalet brev, som I - af bevismæssige grunde - beholder en kopi af, og hvor I (hvis for ringe varsel) protesterer over det alt for korte varsel samt (under alle omstændigheder) forlanger et forholdsmæssigt afslag i uslejen, mens arbejdet står på.

I kan i øvrigt henvise til lejelovens § 56, som bestemmer følgende:

"Ethvert arbejde, der iværksættes af udlejeren, skal udføres uden afbrydelse og med den størst mulige hensynstagen til lejeren".

Lad mig høre, hvordan det går.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund