Kan man aflive kvarterets løsgående katte?

Hvad kan man - inden for lovens rammer - gøre ved, at kvarterets løsgående katte udrydder sangfuglene i ens have. Må man aflive dem, hvis man træffer dem i haven (og kan få fat i dem?). 

Svar

Du må IKKE aflive kvarterets løsgående katte - end ikke katte, som færdes i din have. Dette ville kunne straffes efter reglerne i straffeloven om hærværk.

Ifølge mark - og vejfredsloven skal du, hvis det ellers lykkes dig at fange katten, inden 24 timer underrette kattens ejer herom. Hvis du ikke ved, hvem der er ejer af katten, skal du inden samme frist på 24 timer, underrette politiet, som herefter afhenter katten.

Du kan ifølge mark- og vejfredsloven kræve optagelsespenge til dækning af dine udgifter til fodring af katten.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

også fra min kat "Medea"