Må min tidligere udlejer tibageholde min private post?

Jeg ønsker at finde ud af, hvor jeg kan finde bestemmelser, der kan anvendes mod min tidligere udlejer, som tilbageholder noget af mit post.

Han vil ikke udlevere brevene før end jeg har betalt en regning på 1.800 kr., som jeg selv mener er urigtig, og som jeg har vidner på ikke kan passe.

SVAR:

Din tidligere udlejer har ikke ret til at tilbageholde din private post,  som du - om nødvendigt - kan få fogedretten til at hjælpe med at få fat i.

At udlejeren måske kunne tilbageholde noget af dit bohave er en anden sag.

Men din post er beskyttet, og det fremgår helt klart af straffelovens § 263 stk. 1 nr. 1:

§ 263 Med bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som   uberettiget

1) bryder eller unddrager nogen et brev, telegram eller anden lukket  meddelelse eller optegnelse eller gør sig bekendt med indholdet.

Ved at beholde din post, bliver du "unddraget" dine breve.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund