Må naboen bygge i skel?

Vi har netop opført en villa i et nyudstykket område. Vores nabogrund på den ene side har i længere tid ligget ubebygget. Vi blev forleden dag bekendt med at byggefirmaet, der har udstykket hele området, har solgt grunden, og at man forventer at opføre et hus med endegavlen i skel. Det pågældende byggefirma mente ikke at skulle indhente vores tilladelse til at bygge i skel. Dette blev begrundet med, at huset 2,5 meter inde på grunden ikke ville overstige en højde på 4 meter.

Hvad er reglerne for at bygge i skel? Hvad er vores muligheder for at gøre indsigelse? Er det ikke sådan, at vi i alle tilfælde skal give tilladelse til, at naboen opfører et byggeri i skel (såvel hus som car-port)?

Såfremt det er muligt at bygge i skel, hvad er reglerne da med hensyn til tagudhæng. Må dette hænge indover vores grund, hvis fundamentet støbes i skel? - og hvad gør man i givet fald med fælles hæk?

Svar

Efter byggeloven - helt nøjagtigt § 8 - må almindelige eenfamilehuse ikke opf'øres "nærmere skel end 2, 5 meter", og hvis kommunen skal dispensere fra denne regel, har I krav på at blive hørt.

Der kan dog være andre regler i lokalplanen for det pågældende område. Men i stedet for at vi redegør mere detaljeret for alle muligheder, kan I på meget enkelt vis finde ud af, hvad der gælder. I skal blot tage en tur på teknisk forvaltning og bede om at se planer m.v. for området.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund