Er venteliste i almennyttig boligforening lovlig?

Vi er medlem af en boligforening, og står i øjeblikket på venteliste som aktive boligsøgende. Denne boligforening har en regel om, at man efter at have fået anvist en bolig, skal bo der i minimum 2 år, før man kan få en ny bolig i samme boligforening (da der er både lejligheder og rækkehuse i boligforeningen, vil vi naturligvis gerne have et hus.)

Er denne "regel" lovlig. Alle ledige huse bliver selvfølgelig først tilbudt de lejere som allerede er "indenfor i varmen". Vi har et ret lavt nummer og vil derfor sikkert få tilbudt en lejlighed inden for overskuelig fremtid, men vi VIL altså helst ind i et rækkehus hurtigt.

Svar:

Jeg må desværre bedrøve jer med, at den er god nok - rent juridisk!

I lov om boligbyggeri - helt nøjagtigt i § 14 stk. 1 - står følgende:

Ledige lejligheder skal af selskabet anvises til boligsøgende, som er optaget på venteliste i selskabet, og som har et behov for almennyttige boliger af den pågældende slags.

Desuden kan selskabet indføre regler om fortrinsrettigheder, husstandstørrelse m.v., og derfor er den omtalte 2-års frist fuldt ud lovlig!

Med venlig hilsen

Erik Frodelund