Kan vi overtage min mosters lejlighed?

Jeg er kommet i en lidt underlig boligsituation. Min moster flytter fra en lejlighed, som hun har lejet i 2 år, uden at betale husleje, vand eller varme. Det skyldes, at hun har indgået en mundtlig aftale med udlejer, som ikke vil skrive en lejekontrakt og heller ikke vil have husleje før, han har fået udbedret nogle skader på lejligheden. Men de skader blev aldrig udbedret.

Jeg har sendt et anbefalet og et normalt brev til udlejer, hvor jeg skriver, at vi gerne vil overtage lejligheden den 1/12-97 fra min moster. Vi ønsker at betale huslejen på 2.700 kr., som vi sætter ind på hans girokonto. "Såfremt vi ikke høre noget fra Dem, går vi udfra at De accepterer os som nye lejere"

Min moster er villig til at fremleje lejligheden, men kan hun det, når hun kun flytter i hus?

Hvad skal vi gøre, og hvad kan vi gøre?

Svar:

Din moster har ingen mulighed for at fremleje lejligheden, når hun flytter i hus. Det er kun ved visse former for midlertidigt fravær, fx i forbindelse med uddannelse eller militærtjeneste, at en lejer kan videreudleje, dvs. fremleje.

Ligeledes kan I ikke forpligte udlejeren ved at sende et brev, han skal reagere på, hvis han vil undgå at indgå en lejeaftale med jer. Den holder ganske enkelt ikke vand rent juridisk!

Flytter I ind alligevel, kan ejeren får jer sat ud uden varsel - eventuelt med fogedrettens hjælp og for jeres regning. Derfor gør I dumt i at rykke ind, såfremt ejeren undlader at besvare jeres anbefalede brev.

I kan kun leje boligen, hvis ejeren af ejendommen vil være med til det!

Med venlig hilsen

Erik Frodelund