Må jeg erstatte den gamle hæk ind til naboen med et plankeværk?

Jeg vil gerne sætte et plankeværk op i skellet ind til min nabo.  Min nabo er ikke så glad for det, da de hellere vil have den gamle hæk, der står der i forvejen men skal udskiftes på grund af alder.

Mit spørgsmål er så.

Må jeg sætte et plankeværk på ca.170-180 cm. i skellet ?

Eller er der regler for, hvor tæt det må stå på skel.

Svar:


Du må ikke sætte et plankeværk op i skellet, medmindre din nabo vil være med til det, eller du har fået hegnsynets godkendelse af, at det er i orden med et plankeværk, se hegnslovens § 12:

”Ønskes et fælleshegn ombyttet eller ændret til hegn af anden beskaffenhed, og kan overenskomst herom ikke opnås, afgør hegnsynet, om dette ønske bør imødekommes.

Stk. 2. Inden afgørelse herom træffes, må hegnsynet underkaste forholdene på begge de tilstødende ejendomme en samlet overvejelse, og kun såfremt den foreslåede hegnsmåde under hensyn til den brug, der gøres af de tilstødende jorder, og de øvrige forhold, som ifølge § 10 bør komme i betragtning, frembyder overvejende fordele, bør den ønskede ombytning eller ændring af hegnet tillades.

Stk. 3. Levende hegn og stengærder bør dog i almindelighed kun tillades ombyttet med hegn af anden beskaffenhed, såfremt ganske særlige omstændigheder efter hegnsynets skøn taler derfor”.


Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk