Må vi bo vort depositum op?

Er det opfattet korrekt, at opsigelsesvarslet fra lejers side kun er 1 MÅNED i det tilfælde, at lejelovens § 82 a) er gældende ??; altså hvis lejemålet er en del af et en- eller tofamilieshus, hvor ejer selv bor i ejendommen.

Vi har kun 1 måneds husleje som depositum - Har vi mulighed for at bo dette depositum op i stedet for at betale husleje den sidste måned???

Svar

Svarene er JA! og NEJ!

Hvis jeres lejemål er omfattet af lejelovens § 82 a, dvs. der er tale om et værelse, kan I ganske rigtigt sige det op med en måneds varsel - "til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag". Men er jeres lejemål en lejlighed, fordi det omfatter et selvstændigt køkken, så kan I kun sige det op med det almindelige opsigelsesvarsel på tre måneder..

Som lejere har I IKKE ret til at bo et depositum op, da det er udlejerens sikkerhed for alle skyldige restancer i lejeforholdet. Til gengæld har I altid ret til at bo en "forudbetalt husleje" op. Kan I derfor en anden gang aftale, at udlejeren får sin sikkerhed i form af "forudbetalt husleje", står I økonomisk set langt bedre i tilfælde af fraflytning.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund