Kan jeg opsiges, fordi ejerlejligheden skal sælges?

For næsten 3 år siden lejede jeg mig ind i en ejerlejlighed på en kontrakt med ordlyden:

"Erik N.  lejer lejligheden i Vestergade.

Huslejen er 1700, 00 kr om måneden.

Opsigelsen er 3 måneder fra begge parters side."

Jeg er nu blevet sagt op med de tre måneders varsel, men

Er kontrakten gyldig (kan man stilles ringere end lejeloven, og hvad står der der?)

Hvad skal jeg gøre?

Svar:

Du har fat i den lange ende af det lejeretlige reb, for du kan ikke stilles ringere end efter lovens ufravigelige regler.

Hvis din udlejer vil opsige dig med tre måneders varsel, skal han kunne dokumentere, at "vægtige grunde gør det magtpåliggende at blive løst fra lejeforholdet" (lejelovens § 83 litra f) - og det holder næppe i den omtalte situation!

Har din udlejer blot opsagt lejemålet med tre måneders varsel, er der tale om en ugyldig opsigelse, dvs. en skrivelse uden virkninger af nogen art. I så fald kan du eventuelt vente til 14-dage, før tre måneders fristen ophører, inden du sender udlejeren et anbefalet brev med følgende indhold:

"Da Deres opsigelse af ...(datoen) ikke indeholder oplysninger om min mulighed for at gøre indsigelse, jf. lejelovens § 87 stk. 1, er den ugyldig, og derfor må De begynde forfra, hvis De agter at opsige mit lejemål".

Skulle din udlejer forsøge sig på ny, er du velkommen tilbage her i brevkassen!

Behold i øvrigt en kopi af dit anbefalede brev - af bevismæssige grunde.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund