Hvad gør vi, når vores udlejer ikke har råd til at udskifte et lukket gasfyr?

Vi er lejere af et parcelhus. Forsyningsselskabet Dong været på besøg for at kontrollere vores gasfyr - vi betaler direkte til Dong for naturgassen og har serviceaftale med et af Dong udpeget firma Gastech -.

Idet Dong d.d. konstaterede at kulilteniveauet var ca. 4 gange for højt ifl. det tilladte, lukkede Dong for gastilførsel, og således er vi nu uden varmt vand og varme.

Gastech - som reparerer og tilser fyret - har konstateret, at fyret er så gammelt ,at der ikke kan skaffes reservedele til fyret, hvilket således ikke kan repareres, men skal udskiftes. Vi har d.d. kontaktet udlejer som oplyser, at han ikke har penge til et nyt fyr.

Hvad gør vi nu?

Svar

Der er tale om en væsentlig mangel ved det lejede, og I kan forlange, at udlejeren straks får udbedret manglen. 

Desuden kan I forlange et nedslag i huslejen, indtil manglen er udbedret.

En mangel som den omtalte giver jer i øvrigt mulighed for at ophæve lejeaftalen, hvilket skal ske efter lejelovens regler, lige som I kan få manglen udbedret for udlejeren regning på den måde, at I modregner udgiften i kommende huslejebetalinger. Men det gør I klogt i at købe juridisk bistand til at få gjort rigtigt.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk