Kan jeg tvinges til at være medlem af grundejerforening?

Jeg bor i et rækkehus, hvor der er 7 huse på vor vej. For ca. 3 år siden etablerede man en grundejerforening (førend jeg købte huset). Mit spørgsmål til brevkassen er:

Kan jeg tvinges ind i grundejerforeningen?. (Der er intet nævnt i deklarationerne).

Medlem eller ej, kan der tinglyses deklarationer mod vores vilje på vor ejendom forårsaget af grundejerforeningen, såfremt denne ikke har haft 100 % tilsagn fra beboerne.

SVAR:

Du har ikke pligt til at være medlem at grundejerforeningen, hvis der ikke er tinglyst bestemmelse derom. Du skal dog være opmærksom på, at det evt. kan fremgå af en tinglyst lokalplan el. lign.

Grundejerforeningen kan ikke få tinglyst deklarationer uden den pågældende ejers samtykke, men kommunen vil i forskellige tilfælde være berettiget dertil, f.eks. omkring veje, forsyningsforhold el., lignende, men evt. også om ejendommens udseende eller brug, hvis der er en tinglyst lokalplan.

Med venlig hilsen

Therkildsen Advokater

Advokat Bjørn Lund Hansen