Om Familieadvokaten.dk

Familieadvokaten.dk er ensbetydende med gratis juridisk information 
og gode råd om hverdagens jura. Siden starten i 1992 har hundredetusinder
af danskere haft gavn af denne service.


Historien bag Familieadvokaten.dk.

Hvem står bag Familieadvokaten.dk?

Hvem besvarer de mange spørgsmål til Brevkassen?

Hvad synes andre om Familieadvokaten.dk?

Hvad kan Familieadvokaten.dk gøre for dig?

Er Familieadvokaten.dk erstatningsansvarlig over for dig?

Jørgen U. Grønborg & Erik Frodelund, 1992
Advokat (H) Jørgen U. Grønborg og
redaktør, cand. jur. Erik Frodelund , ved starten i 1992.


Historien bag Familieadvokaten.dk.

Denne service er oprindeligt udarbejdet i 1992 som et telefonisk juridisk informationssystem, som blev drevet af Fyns Telefon, senere Tele Danmark.

I 1995 blev emnerne omredigeret og indgik som servicen Danmarks Familieadvokat på Diatel, som lukkede i foråret 1996.

Emnerne blev i løbet af efteråret 1996 omredigeret på ny og lagt ud på Internettet d. 01.11.1996 som en service under Opasia.dk. 

I dag fungerer Familieadvokaten.dk som en selvstændig service.

Vi har nu passeret 3.500.000 besøgende i alt alene på forsiden, hvilket er langt flere, end vi havde turdet regne med. 36% af de besøgende søger vor brevkasse og 25% læser i vore emner. 12% ser på vore formularer, 7% besøger lovsamlingen og 6% besøger vore beregningsprogrammer. Hver besøgende læser i gennemsnit 8 forskellige emner og brevkassesvar.


Hvem står bag Familieadvokaten.dk?

Ansvarlig udgiver af denne service er advokat Jørgen U. Grønborg, Advokaterne Sankt Knuds Torv, Århus.

De 580 emner og over 270.000 brevkassesvar er skrevet af cand. jur. Erik Frodelund, Århus, og advokat (H), lektor Jørgen U. Grønborg, Århus. Mange af svarene er skrevet af advokater fra advokatkæderne Ret & Råd og Advodan.

Erik Frodelund var i 4½ år frem til april 2005 chefredaktør på Århus Stiftstidende. Han har i over 25 år stået for besvarelsen af utallige spørgsmål til en meget populær juridisk brevkasse - først i Århus Onsdag og fra december 2000 i Århus Stiftstidende. Han har desuden gennem årene udgivet en række bøger, bl.a. Lovreglerne i hverdagen, Papirløst samliv, Mit testamente, Juridisk Kogebog samt 20 kunstnere i Århus. Han driver nu virksomheden JuraEksperten.dk

Jørgen U. Grønborg er advokat med møderet for Højesteret og partner i advokatfirmaet Advokaterne Sankt Knuds Torv, Ryesgade 31, 8000 Århus C., tlf. 86 13 06 00. Han har drevet selvstændig advokatvirksomhed siden 1979 og har specialiseret sig i familie- og arveretlige sager. Han har i mere end 35 år undervist i jura på Århus Universitet - de sidste 15 år som ekstern lektor i kursusfaget Familieskifteret. Han har fra juni 1993 til juni 1999 været medlem af Advokatrådets Fagudvalg vedrørende person- familie- og arveret, og i 2003-2005 medlem af Advokatrådets Privatretsudvalg. Han har været medlem af Advokatrådets Innovationsforum. Han har været medlem af Myndighedslovudvalget og Ægtefælleskifteudvalget, som var nedsat af Justitsministeren, og af Retsvirkningslovsudvalget, som henhørte under Socialministeren. Han har på eget forlag Themis udgivet bøgerne Familieretssynopsis, Generationsskiftesynopsis, Kompendium om skiftereformen,  Kompendium om insolvente dødsboer, Boafgiftsloven med kommentarer og sammen med professor, dr. jur. Linda Nielsen Kompendium om pensionsordningers behandling på skifte. Han har i maj 2021 udgivet en bog med titlen Ægtefælleloven med kommentarer på 635 sider og i april 2023 en bog med titlen Ægtefælleskifteloven med kommentarer på 432 sider. Han er også manden bag det populære juridiske web-site Synopsis, der henvender sig til og benyttes af en stor del af landets jurister.


Hvad kan Familieadvokaten.dk gøre for dig?

Vi søger på denne service at give dig råd og vejledning vedrørende de juridiske problemer, som opstår i hverdagen.

Vi har generelt undladt at medtage emner vedrørende den såkaldte erhvervsjura - som f. eks. selskabsret - konkursret - markedsføringsret - EU-ret, idet vi udelukkende henvender os til privatpersoner.

Vi har heller ikke medtaget al skatteret, men alene enkelte områder af skatteretten, som f. eks. skat i forbindelse med ægteskabers indgåelse og opløsning, gave- og dødsboafgift og skat for boligejere og skat for lønmodtagere

En service som denne har selvfølgelig sine begrænsninger. Der vil være mange af dine konkrete problemer, som du ikke vil kunne få løst. Vi kan kun give dig nogle mere generelle råd.

Vi kan på ingen måde erstatte de øvrige juridiske hjælpemuligheder - så som retshjælpen, advokatvagten eller retshjælp hos advokat. Vi håber imidlertid, at vi kan supplere disse hjælpemuligheder, idet du ved at læse denne linies emner kan få en bedre indsigt i, hvorledes din juridiske retsstilling er på de forskellige områder.

Indholdet af de enkelte emner bliver løbende opdateret i takt med at de regler, som omtales, måtte blive ændret. Du kan på emne nr. 130 læse en oversigt over de seneste ændringer.

Vi vil meget gerne vide, om du mener, at du har fået noget udbytte af at anvende denne service, og om du har forslag til tilføjelser eller ændringer vedr. de enkelte emner. Du kan blot skrive til os.
 

Er Familieadvokaten.dk erstatningsansvarlig over for dig?

Vi gør vort bedste for at undgå, at der er forkerte informationer at finde på vor hjemmeside.

Vi påtager os imidlertid intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte pådrages på grundlag af anvendelsen af informationer m.m. på Familieadvokaten.dk, uanset om informationerne måtte vise sig at være fejlagtige.