Må jeg opsætte skilte på privat vej?

På min sommerhusgrund, der omfatter en privat vej til en tilstødende koteletgrund, som jeg også er ejer af, forekommer der en del uvedkommende trafik (forsøg på at skyde genvej til stranden, fejlagtig kørsel til 3. og 4. grund, parkering og anden færdsel).

Vejen ligger i øvrigt på en skråning, som skrider mere og mere sammen, fordi renovationsselskabet benytter en lastbil, der er alt for tung til, at skråningens sandunderlag kan bære vægten. I denne forbindelse er renovationsstativet flyttet, så dette kan nås ad anden vej. Renovation fortsætter dog med at køre for tømning af beholdere, der står på andre grunde med egne veje.

Ud over dette er der en parcel, der har tinglyst færdselsret ad den pågældende (blinde) vej.

For at imødegå den generende trafik vil jeg opsætte et eller flere færdselsskilte med orientering om:

1) Privat område

og/eller

2) Indkørsel forbudt for biler over 3500 kg

og/eller

3) adgang forbudt for uvedkommende

og/eller

4) Indkørsel forbudt for uvedkommende.

Jeg har længe haft dette ønske og kan huske, at jeg på et tidspunkt fandt frem til, at det slet ikke er lovligt at sætte skilte op.

Nu kan jeg ikke finde dette igen eller andre lovtekster/retningslinier, som fortæller hvordan jeg skal forholde mig.

Jeg ønsker derfor besvaret:

a) Må jeg sætte skilte op og eventuelle begrænsninger for dette?

b) Har jeg i øvrigt nogen reel mulighed for at håndhæve de retninglinier skiltningen giver eller vil de blot have symbolsk værdi?

c) Hvor kan jeg læse mere om dette eller hvilken myndighed kan eventuel være behjælpelig med en skiltning?

SVAR:

Du kan ganske rigtigt ikke opsætte skilte uden videre, for det skal ske med vejmyndighedens samtykke, og vejbestyrelsen er kommunalbestyrelsen, jf. § 6 i lov om private fællesveje.

Vejmyndigheden kan sige ja til - med accept af politiet - at der opsættes skilte med forskellige begrænsninger, fx den omtalte vægtgrænse på 3500 kg samt "privat vej". Tag derfor en snak med kommunens tekniske forvaltning, og du kan henvise til § 44 i lov om private fællesveje.

Opsættes der skilte med sådanne begrænsninger, kan de håndhæves - om nødvendigt med hjælp fra politiet.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund