Må jeg drive webshop fra min lejede bolig?
 

Hvad er reglerne for enkeltmandsfirma, når man sidder til leje og har lejet til beboelse - må man så have firmaadresse på adressen, hvis man driver webshop ?

Hvor finder man nærmere om reglerne ?

Det er kun adresse, der skal stå samme sted som ejer, og ikke noget med fradrag eller andet for en del af boligen til erhverv.

Svar:

Der står følgende i lejelovens § 27 stk. 1:
”Lejeren må ikke uden udlejerens samtykke bruge det lejede til andet formål end aftalt”.

Men visse former for erhverv er i overensstemmelse  med, at en lejlighed er udlejet til ”beboelse”:
U 1950 222 (en udlejer antaget ikke at kunne opsige en lejer, der uden tilladelse drev lotterikollektion, eller forbyde, at lejligheden brugtes dertil) 1973 197 (modtagelse af 5 børn i dagpleje ikke i strid med kontraktens bestemmelse om, at det lejede skal benyttes til beboelse).

Efter min vurdering kan du godt have firmaadresse det samme sted, hvor du har din bolig, men kommer der en del kunder til dig på adressen, eller har du dit lager på adressen, så er det måske en overtrædelse af lejelovens § 27 stk. 1, som udlejeren kan bruge til  at opsige (ophæve) lejeaftalen.

Hvis du får din udlejers tilladelse til at drive din webshop fra din bolig, så er der ingen problemer – eller juridisk usikkerhed – overhovedet.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

www.JuraEksperten.dk