Må jeg fremleje min andelslejlighed?

Jeg er ved at udleje min andelslejlighed, idet jeg nu for en periode af min. 2 år er bosidende i udlandet.

Jeg har dog følgende spørgsmål:

Hvor lang tid kan jeg udleje lejligheden?

Kan jeg kræve, at lejer opfylder forpligtigelser overfor andelsforeningen mht. arbejdweekender?

Vil jeg kunne miste min lejlighed, hvis jeg ikke flytter hjem inden for 2 år?

Svar:

Din ret til fremleje afhænger først og fremmest af vedtægterne for andelsboligforeningen.

Ifølge de fleste vedtægter har du ret til at fremleje din bolig med bestyrelsens tilladelse, hvis du er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende for en begrænset periode på normalt højst 2 år..

Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet

Du kan med andre ord fremleje din bolig i to år, hvis de omtalte betingelser er opfyldt. Men der er intet til hinder for en længere periode, såfremt andelsforeningen er med på det.

Du kan ikke forlange, at din lejer skal påtage sig såkaldte "arbejdsweekender", da det er en måde, som I - dvs. andelshaverne - har valgt at gøre tingene på.

Hvis du ikke flytter hjem efter 2 år, uanset at tilladelsen kun gik på 2 års fremleje, risikerer du ganske rigtigt at miste din bolig. Du kan i så fald blive ekskluderet af boligforeningen.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund