Skal der ske istandsættelse ved lejlighedsbytning?

Vi er ved at undersøge muligheden for at bytte lejlighed (lejet) med min kærestes storesøster (også lejet). I den forbindelse vil vi spørge om udlejeren af søsterens lejlighed kan kræve at lejligheden istandsættes ved bytningen, hvormed huslejen stiger.

SVAR:

Ja, udlejer er i sin gode ret til at forlange, at der finder et egentligt flytteopgør sted, dvs. med aftalt istandsættelse, opgørelse af deposita m.v. Men det bevirker på ingen måde, at huslejen stiger, for her vil være tale om indvendig vedligeholdelse.

Udlejer har også ret til at lade lejligheden modernisere med f. eks. et nyt køkken eller badeværelse, selv om det bevirker, at lejen forhøjes.

Du kan i øvrigt læse reglerne om bytte i lejelovens §§ 73 og 74 under denne linjes lovsamling.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund