Hvad må beboerrepræsentation bruge opsparede midler til?

Jeg bor i en ejendom, hvor beboerrepræsentationen gennem årene har opsparet et ret pænt beløb via bidraget til beboerrepræsentationen.

Hvem bestemmer egentlig, hvad de penge skal - og må - bruges til?

Er det beboerrepræsentanterne suverænt, eller kan flertallet på et beboermøde "tvinge" beboerrepræsentanterne til at bruge pengene på beboeraktiviteter, investering i eks. legeplads, internt tv el. lign.?

Skal pengene bruges til aktiviteter åbne for samtlige beboere, eller kan der laves aktiviteter, der måske kun henvender sig til en mindre del af beboerne?

Kunne man forestille sig, at man i en periode gjorde beboerrepræsentationen "kontingent"-fri?

Hvilke muligheder har beboerne, hvis de ikke er enige i den måde pengene evt. bliver brugt på?

Jeg håber på et svar inden for den nærmeste fremtid. Der er jo ikke lang tid, til der skal afholdes beboermøde.

Jeg vil i øvrigt gerne komplimentere Dem for dette fine initiativ med en juridisk brevkasse på Nettet. www åbner en lang række muligheder for hurtig informationssøgning, når man får en smule øvelse.

SVAR:

Reglerne om beboerrepræsentation findes i lejelovens kap. XI - men heri står intet om, hvordan et evt. opsamlet bidrag fra lejerne kan/skal anvendes.

Det må imidlertid følge af almindelige foreningsmæssige principper, at et flertal af lejerne kan bestemme, hvordan pengene skal bruges, blot formålet i princippet er til gavn for alle beboere.

Du kan fx udmærket stille forslag om, at bidraget nulstilles i en periode, at der bruges penge på en beboerfest eller at der investeres i en forbedring af ejendommen (hvis udlejeren ellers er med på det).

Ligeledes ville det måske være en fordel at få udarbejdet en vedtægt med regler - bl.a. om betaling samt brug af et opsamlet overskud - i beboerrepræsentationen.

Umiddelbart ser jeg imidlertid ingen som helst idé i, at en beboerrepræsentation opsamler relativt store beløb.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund