Kan min 19-årige søn overtage min lejlighed?

Kan min 19-årige søn, som har boet i min lejelejlighed i 2,5 år, overtage lejemålet efter mig?

 SVAR:

Nej, det kan han ikke.

Det har tidligere været fast antaget, at sønnen kunne overtage lejemålet efter lejelovens § 77 a..

Højesteret har imidlertid i oktober 2003 afsagt en principiel dom på dette område. Nemlig en dom, hvor Højesteret kommer frem til , at det forhold, at en myndig søn eller datter bor hjemme, ikke i sig selv indebar, at der opstod et samliv i LL § 77 a's forstand, og at dette gjaldt, hvad enten den unge delte bolig med den ene af sine forældre eller dem begge. Anvendelsen af § 77 a måtte således forudsætte, at der var etableret en form for gensidigt økonomisk og personligt afhængighedsforhold, som parterne ophævede gennem den ene parts flytning.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund


Hit Counter

10-06-20