Skal man betale leje efter fraflytningsdagen, når udlejer har hævet lejeaftalen grundet manglende lejebetaling?

Skal man, hvis ens udlejer har hævet lejekontrakten på grund af manglende indbetaling af husleje, betale 3 måneders husleje eller indtil lejemålet bliver lejet ud igen…eller hæfter man kun for lejen indtil den dato, man skal fraflytte lejemålet?

Er bestemmelserne i øvrigt det samme i dette tilfælde som ved ”normal fraflytning” med hensyn til besigtigelse, lejemålets stand ved fraflytning osv.?

Svar:

Ved ophævelse af et lejemål ophører lejeaftalen straks - og lejeren skal derfor fraflytte straks.

Lejeren hæfter dog for husleje i en periode svarende til det det almindelige opsigelsesvarsel - typisk 3 måneder. Lejeren frigøres dog for huslejebetaling, når en ny lejer overtager lejemålet og udlejer har pligt til at bestræbe sig på at genudleje lejligheden hurtigst muligt.

Endvidere hæfter lejeren også for istandsættelse af lejligheden på samme måde som ved "almindelig" fraflytning.

Med venlig hilsen

Lise Rørbæk von Lillienskjold