Skal jeg betale for et nyt gulvtæppe?

Jeg er pr. 31/7 flyttet fra et lejet værelse i et parcelhus. Jeg har boet på værelset i 4 år. I forbindelse med flytteopgøret gjorde min udlejer krav på bl.a. penge til et nyt gulvtæppe. Penge han vil tilbageholde af mit depositum. Tæppet er utvivlsomt medtaget - dels med pletter og dels med cigaretbrandmærker. Der kan nok ikke være tvivl om, at tæppet skal skiftes. Men kan det virkelig passe, at jeg skal betale hele det nye tæppes værdi?

Bør tæppet ikke "afskrives" over tid, således at det jeg skal erstatte, kun udgør en kompensatorisk andel? Sådan foregår det da indenfor forsikringsverdenen.

Endvidere vil et nyt tæppe - betalt af mig - vel egentlig sætte værelset i bedre stand end da jeg flyttede ind (tæppet var IKKE nyt, da jeg flyttede ind for 4 år siden)

Svar:

Efter lejeloven skal du "aflevere det lejede i samme stand som ved overleveringen (for fire år siden) med undtagelse af den forringelse som skyldes slid og ælde...".

Den samme paragraf, dvs. lejelovens § 98 stk 1, fastslår, at du ikke kan forpligtes til "at bringe det lejede i bedre stand end den, hvori han (læs: du) overtog det".

Strengt juridisk har du ret i, at du maksimalt kan forpligtes til at betale en del af et nyt tæppe, for dels sker der "slid og ælde", og dels ville alt andet være en overtrædelse af lejelovens § 98 (i bedre stand end ved overtagelsen).

Da jeg ikke kender de konkrete forhold - tæppets stand ved indflytningen, dets alder m.v. - har jeg ingen mulighed for at vurdere, hvordan en eventuel sag falder ud. Men send din udlejer et anbefalet brev, som du af bevismæssige grunde beholder en kopi af, og hvor du protesterer mod hans krav om betaling for et nyt tæppe (med de anførte argumenter).

Skriv at du nægter at betale, og at han derfor må indbringe sagen forhuslejenævnet, såfremt han ønsker at fastholde sine krav.

Skulle din udlejer i øvrigt have ventet til mere end 14 dage efter fraflytningsdagen med at gøre de omtalte krav gældende, kan du helt slippe for at betale noget som helst. Det fremgår af lejelovens § 98 stk 2.

Det er gratis at få sagen behandles af huslejenævnet, som er forpligtet til at indhente alle relevante oplysninger. Derfor kommer det ikke til at koste dig penge, hvis din udlejer - eller du selv - indbringer en sag for huslejenævnet.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund