Kan udlejer kræve, at jeg sætter mit navn på min cykel?

Jeg er en 23-årig studerende, der bor i en ungdomsbolig med cirka 50 et- og toværelseslejligheder. Ejendommen ejes og udlejes af en privat pensionskasse. Til ejendommen er knyttet en større cykelkælder samt et stort udendørs, overdækket cykelstativ, hvor det indimellem kan være svært at finde plads til sin cykel. I den forbindelse har udlejer (viceværten) sendt en skrivelse rundt til alle lejere. Skrivelsen lyder som følger:

"Der er henstillet en del cykler i kælderen samt ved den overdækkede plads på parkeringsarealet, der ikke bliver benyttet, men tager pladsen op for andre. Vi skal derfor anmode om, at der påsættes navn samt lejlighedsnummer på cyklerne inden den 1.oktober 1998. Såfremt der ikke er navn på cyklerne til denne dato, vil disse blive fjernet."

I den forbindelse har jeg to spørgsmål.

1. Kan udlejer betinge lejernes brugsret til cykelparkeringsfasciliteter, som vi jo i forvejen betaler til gennem en ret høj husleje, af at vi klistrer navneskilte på vores cykler? Eller sagt på en anden måde: er påbudet lovligt?

2. Har udlejer under nogen omstændigheder ret til, at fjerne vores cykler, hvis påbudet ikke efterkommes?

SVAR:

Udlejeren kan efter min vurdering godt give jer et påbud om, at der skal sættes navn og lejlighedsnummer på cyklerne, idet en sådan ordning er nødvendig for at få orden på de mange parkerede cykler ved ejendommen.

Udlejeren har pligt til at sørge for, at der "hersker god orden", og derfor "skal lejere efterkomme rimelige påbud", se eventuelt lejelovens § 27 under denne linjes lovsamling.

Til gengæld kan udlejeren kun lade "navn- og lejlighedsløse cykler" fjerne, hvis han:

1) Indleverer dem til politiets hittegodskontor (som såkaldt herreløse cykler).

2) Eller lade dem opbevare et sted, hvorfra de igen kan udleveres, eventuelt mod at betale for opmagasineringen.

Udlejeren har ikke ret til at smide cyklerne ud.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund