Kan køber nægte at udbetale refusionsopgørelsen?

Hej Familie advokaten

Jeg har solgt mit hus og skødet er skrevet, og der mangler nu kun at blive udbetalt refusionsopgørelse, men køber vil ikke betale fordi han siger jeg har lovet ham et stykke linolie og da jeg ikke kom med det har det påført ham en udgift og derfor vil han ikke betale de 2400 kr., som jeg har tilgode.

Hvad gør jeg for at få de penge, som købers advokat har regnet frem til, og jeg har underskrevet, at det er o.k. fra min side.

Køber siger, at han hellere vil betale 20.000 kr. til en advokat end at betale mig. Jeg har jo et juridisk lovligt beløb tilgode.

Jeg håber det er forklaring nok.

Svar

Hvis du skylder et stykke linolie, vil jeg råde dig til at lade køber modregne et beløb, som svarer til, hvad dette koster. Jeg har ingen anelse herom, men jeg går ud fra, at der kun er tale om nogle få hundrede kr.

Hvis køber fortsat undlader at betale det resterende beløb, vil jeg råde dig til at lade en advokat udtage stævning mod køber.

Køber vil som den tabende part blive pålagt at betale dig sagsomkostninger.

 

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg