Ulovlig helårsbeboelse i sommerhus.

Jeg har læst dit svar på et spørgsmål omkring sommerhusbeboelse hele året. Mit spørgsmål går paa følgende:

Først lige et citat fra svaret:

...en bolig i et sommerhusområde ikke anvendes til overnatning bortset fra kortvarig ferieophold..." (lov om planlægning § 40).

Hvordan skal kommunen bevise at huset benyttes til overnatning i perioden 1.oktober - 1.april, "bortset fra kortvarige ferieophold" ?

Er der præcedens i sådanne sager? - jeg tænker fx. på, om det er nødvendigt med en varsling fra den pågældende kommune over for alle, der måtte bo ulovligt i et bestemt sommerhusområde. For mig synes bevisbyrden for kommunen at være meget kompliceret, og den kompliceres yderligere af, at kommunen selv bruger sommerhusområdet til anbringelse af folk uden tag over hovedet.

I dit svar skriver du også, at man ikke må have folkeregisteradresse i et sommerhus hele året. Det forstår jeg ikke. Der står jo ikke i loven noget om, at man ikke må være der om dagen i vinterperioden og evt. modtage sin post i sommerhuset, hvis man i øvrigt overnatter et andet sted. Og hvad med en situation, hvor man arbejder i udlandet i vinter-halvdelen af året, kun afbrudt af ferier?

Hvad er de facto situationen i Danmark egentlig for helårsbeboelse af sommerhuse?

Svar:

Du har fuldstændig ret, når du skriver, at ulovlig sommerhusbeboelse er en vanskelig affære rent bevismæssigt. Netop derfor har mange kommuner totalt opgivet at gøre noget ved disse sager, mens andre kommuner sender en advarsel i løbet af efteråret, og så sker der ikke mere (for 1. april næste år er det igen lovligt at bo fast i sommerhuset) før næste efterår, hvor der blot kommer en ny advarsel.

Rent faktisk forholder det sig i dag sådan, at i tusindvis af danskere bor ulovligt i sommerhuse året rundt, og hvis de har deres folkeregisteradresse et andet sted - i en lovlig helårsbolig - sker der intet i mange kommuner. Det bliver stiltiende accepteret af bevismæssige årsager, at folk bor i sommerhusene.

Du kan ikke have din folkeregisteradresse i sommerhuset hele året, for der står følgende i § 5 i lov om folkeregistrering:

"Enhver, der flytter, skal inden 5 dage efter flytningen foretage anmeldelse herom til folkeregistret".

Flytter du derfor ikke fra sommerhuset i løbet af oktober eller november, vil det modsætningsvis betyde, at de fortsat bor fast i sommerhuset. Men den manglende flytning af din adresse vil ikke i sig selv være bevis nok til at få dig dømt for at bo ulovligt i huset (såfremt du påstår, at du ikke bor der).

Jeg kan naturligvis på ingen måde opfordre dig til at finde et godt sommerhus og bo i det hele året. Men gør du det alligevel, vil det være klogt på forhånd at forhøre sig hos andre "lovløse" først. De vil kunne oplyse, hvad den pågældende kommune hidtil har gjort for at bringe de ulovlige beboelser til ophør, jfr .planlovens § 40.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund