Skal jeg betale husleje, når jeg ikke har en lejekontrakt?

Jeg er flyttet ind uden en lejekontrakt - men kun via en mundtlig aftale, og har hverken fået oplyst kontonummer eller noget som helst og har derfor ikke kunne betale husleje eller indskud.

Efter at jeg er flyttet ind er firmaet som ejer boligen gået konkurs - og er derfor blevet overtaget af et advokatfirma, som heller ikke har kontaktet mig....

Mit spørgsmål lyder på: Kan de godt komme og forlange husleje for samtlige måneder som jeg har boet i ejendommen? Uden en lejekontrakt eller kontonummer eller noget som helst???

Er jeg pligtig til at opsøge dem eller spare huslejen op indtil de en skønne dag kontakter mig når det en dag passer dem?

Tak - på forhånd!

Svar

Da du ikke kender betalingsstedet, foreligger der en forhindring, som du ikke kan klandres for - dvs. såkaldt fordringshavermora - men du er forpligtet til at betale for hele din lejeperiode samt det aftalte indskud.

Meddel advokatfirmaet, at du ønsker at betale den skyldige husleje, blot du kan få oplyst, hvem den skal betales til, og hvor den skal betales (fx et kontonummer). Send evt. anbefalet brev med forespørgslen og behold en kopi af bevismæssige grunde.

Når du bor uden en lejekontrakt, bor du rent juridisk på lejelovens bedste vilkår, idet der er en række regler i lejelovgivingen, som kan fraviges, men kun hvis det fremhæves klart, dvs. fremgår med særligt skrift i en lejekontrakt.

Du har krav på at få udfærdiget en skriftlig lejekontrakt, hvis du ønsker det. Men i så fald behøver du ikke at affinde dig med en af de sædvanlige, idet de fraviger en række af lejelovgivningen regler til fordel for udlejeren. Du kan forlange at få en lejekontrakt, der henviser til lejelovens almindelige regler, dvs. med den bedst mulige sociale beskyttelse for dig. Ønsker du at vide, hvor meget udlejeren kan forlange i betaling for en lejekontrakt, kan du læse linjens emner under "Boligen", som ligger på hovedoversigt nr. 700.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund