Fremleje af værelse i 2-værelses lejlighed.

Hej Familieadvokaten

Jeg bor i en lejet to-værelses lejlighed, hvor jeg fremlejer det ene af værelserne.

Den nuværende lejer sagde op i oktober måned. I den lejekontrakt, som jeg har med min lejer, har vi aftalt, at opsigelsesvarslet er 2 måneder til udgangen af en måned for begge parter. Min lejer påstår, at vedkommende ikke skal betale husleje i december måned, da det står i lejeloven, at opsigelsesvarslet er 1 måned, som ikke kan fraviges til skade for lejer. Jeg mener, at vedkommende skal betale husleje i december måned, såfremt jeg ikke får genudlejet værelset fra 1. december. Hvem af os har ret ?.

Jeg har forfattet en ny lejekontrakt. Kan jeg i den kræve, at en lejer skal have en ansvarsforsikring, og at forsikringspræmien skal betales af lejer, samt at jeg til enhver til kan kræve dokumentation for at lejer rent faktisk har en ansvarsforsikring ?

Kan jeg også kræve at en lejer skal betale for en skade, som er begået af en af lejers gæster (i praksis dog kun, hvis skadesvolder ikke kan betale) ?.

Hvis en lejer får beskadiget sit tøj ved brug af vaskemaskine, er jeg så erstatningsansvarlig, selvom vi aftaler i lejekontrakten, at jeg ikke er ?.

I lejekontrakten skriver jeg, at lejemålet inkluderer et normalt forbrug af vand, varme og el. Kan jeg kræve, at lejer for et unormalt højt forbrug, såfremt jeg har en stærkt begrundet mistanke om dette ?.

Kan jeg kræve, at lejer ikke får lavet en eller flere kopier af nøgler, som skal bruges for at få adgang til det lejede ?. Kan jeg kræve, at lejer ikke udleverer nøgler til andre (og brugen af det lejede) ?.

Afslutningsvis, hvor lang tid er varsling af huslejestigning ?. Kan man eventuelt aftale, at det er 2 måneder til udgangen af en måned ?.

Jeg håber, at kunne få et svar

Svar:

Det var noget af en omgang, men ok - jeg tager dine overvejelser fra en ende af:

Din lejer af et værelse kan ganske rigtigt sige op med en måneds varsel, men en lejer kan godt forpligte sig til at skulle sige op med et længere varsel,. Flytter lejeren i utide, skal udlejeren bestræbe sig på at genudleje hurtigst muligt for at begrænse lejerens huslejetab.

Du kan godt skrive i kontrakten, at lejeren skal have en ansvarsforsikring m.v., men du kan ikke gennemtvinge, at du får mulighed for at kontrollere det. Til gengæld kan du til enhver tid opsige din lejer med en måneds varsel, medmindre du ikke skriver noget andet i kontrakten, fx at din lejer kun kan opsiges af dig med to måneders varsel (som ved den nuværende lejer).

Du kan på gyldig vis fraskrive dig ansvaret for ødelagt tøj, hvis du fx indføjer følgende i kontrakten:

"Lejeren må benytte vaskemaskinen, men DET SKER PÅ LEJERENS EGET ANSVAR, dvs. uden ansvar af nogen art for udlejer".

Det vil være alt for unøjagtigt med en regel om, at du kan kræve ekstra i tilfælde af et "unormalt høj forbrug af varme, vand og el". Rent bevismæssigt står du med en håbløs formulering.

Hvis du ønsker at indflette en sådan regel, skal den specificeres, fx hvis lejeren bruger mere end... (antal kubikmeter varme) o.s.v., kan udlejeren kræve det overskydende forbrug refunderet. Men læg hellere lidt mere på huslejen, og skulle du få indtryk af, at en lejer omdanner værelset til en sauna, kan du jo blot opsige vedkommende med en måneds varsel.

Din lejer hæfter i øvrigt for de skader, som hans gæster måtte lave, og det er hans problem, om de efterfølgende har råd til at refundere ham udgiften eller ej.

Du kan forlange, at lejeren ikke udleverer nøgler til andre, lige som du har krav på at få samtlige nøgler tilbageleveret ved fraflytning.

Da du frit kan opsige din lejer med en måneds varsel, er der næppe noget til hinder for en aftale om, at du kan hæve huslejen med to måneders varsel.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund