Skal udlejer sørge for snerydning?

Meget aktuelt har jeg et spørgsmål angående snerydning ved lejeboliger, jeg håber du/I kan besvare.

Vi bor til leje i et boligkompleks med 40 lejligheder.

Findes der regler for, i hvilket tidsrum det er pålagt udlejer at sørge for snerydning, eller er det op til den enkelte? Og kan vi gøre indvendinger?

 SVAR:

Ja, der findes regler om grundejeres snerydningspligt - såvel i politivedtægten som i en lov om snerydning.

Hvis udlejeren undlader at sørge for snerydning i dagtimerne (vist nok i tidsrummet mellem kl. 7 og kl. 22), risikerer han at ifalde et erstatningsansvar, såfremt nogen falder og kommer til skade.

Lever jeres udlejer ikke op til sine pligter, kan I eventuelt bede politiet tage en snak med ham.

At udlejeren har pligt til at renholde fortov m.v., fremgår helt klart af lejelovens § 19 stk. 3, som du kan læse under denne linjes lovsamling.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund