Kan boligforening kræve, at jeg flytter, fordi min medlejer flytter?

Jeg bor i en lejlighed i en århusiansk boligforening, som jeg deler med to kammerater. Vi flyttede ind sidste år i august, og jeg, samt min kammerat der havde fået lejligheden til os, skrev under på lejekontrakten. Han vil imidlertid gerne flytte sammen med kæresten her til sommer, men min 2. kammerat og jeg vil meget gerne blive boende.

Vi har skrevet til boligforeningen og forhørt os, om det kan lade sig gøre, men de siger vi ikke kan blive boende, og kommer med følgende begrundelse:

"En bolig kan kun overdrages mellem ægtefæller eller personer i ægteskabslignende forhold."

Da vi ikke går ind under nogle af disse tilfælde, har vi forhørt os, om det er muligt, at vores kammerat venter et år med at flytte, således at vi har boet her 2 år, når vi skal overtage den. Det afviser de også som en mulighed...

Kan det virkelig passe, at de har lov til at smide os ud, bare fordi vores kammerat flytter? 

Vi er jo trods alt 2, der har skrevet under på lejekontrakten.

Svar:

Da du har dit navn på lejekontrakten, har du ret til at blive boende som lejer, når den anden lejer flytter.

I den situation kan du ikke kræve, at din kammerat kommer på lejekontrakten, så I deler lejemålet. Men du kan videreudleje, dvs. fremleje, et værelse til din kammerat, hvis det sker i overensstemmelse med § 64 i lov om leje af almene boliger:

"Lejeren har ret til at fremleje højst halvdelen af boligens beboelsesrum til beboelse. Det samlede antal personer, der bor i boligen, må ikke overstige antallet af beboelsesrum.
Stk. 2. Udlejeren skal modsætte sig fremlejeforholdet, hvis lejligheden vil blive beboet af flere end 2 personer pr. beboelsesrum, jf. lov om midlertidig regulering af boligforholdene § 52 a, stk. 1. Undlader udlejeren dette, straffes udlejeren med bøde. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 1.-3. pkt. gælder alene i kommuner, hvor kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at lov om midlertidig regulering af boligforholdene §§ 52 a-c skal gælde og kun i de tilfælde, hvor udlejeren har meddelt kommunalbestyrelsen, at disse regler skal finde anvendelse i udlejerens ejendomme.".

Du skal også have dit navn på den kopi af lejekontrakten, som boligforeningen har. I den situation kan du som omtalt ikke tvinges til at flytte, fordi din kammerat flytter.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund