Er HOME's formidlingaftaler lovlige?

Kære familieadvokat

I jeres udmærkede emner vedr. boligsalg og ejendomsmæglere (nr. 773) henviser I til paragraf 11 stk. 3, hvor ejendomsmægleren kun kan kræve sine positive udgifter refunderet, hvis ejendommen faktisk bliver solgt, inden udløbet af den aftalte salgsperiode -- men eksempelvis Home har et afsnit 9 i deres standard formidlingsaftale, hvori der står citat:

"Sælger refunderer ejendomsmægleren udlæg for følgende dokumentation, uanset om ejendommen sælges: Tingbogsattest, aktudskrifter, ejerlejlighedskort......."

Der nævnes herefter en lang række skemaer og kort, men kan Home som jo netop bruger no cure, no pay via et markedsføringsbidrag, som på Frederiksberg vel at mærke er oppe på kr. 14.900, bede sig betalt uanset om boligen sælges eller ej? Er netop ikke disse dokumentationsudgifter positive udgifter?

Med venlig hilsen
(en noget forvirret men forhåbentlig snart klogere boligsælger)
H.P.

 

Svar

Tak for dit brev.


§ 8 i bekg. nr 1055 af 17.12.1993 om ejendomsformidling er sålydende:

§ 8. Det kan aftales, at der uafhængigt af salg og betaling af det resultatafhængige vederlag skal ske særskilt betaling af, hvad formidlerenhar måttet betale til tredjemand for dennes afgivelse af nødvendigt dokumentationsmateriale, som sælger ikke er i besiddelse af.
Stk. 2. Nødvendigt dokumentationsmateriale efter stk. 1 kan bl.a. omfatte tingbogsattest, kommunalt oplysningsskema, BBR-ejermeddelelse, skatte- og vurderingsattest, ejerlejlighedskort og -skema, matrikelkort, bygningstegninger, pantebrevskopi, restgældsopgørelse, varmesynsrapport og byggeteknisk gennemgang, men ikke tilbud om lån og forsikring. Stk. 3. Er der truffet aftale som anført i stk. 1, skal den maksimale udgift være angivet i aftalen.

HOMEs forbehold om dækning for dokumentationsudgifterne må være i overensstemmelse med ovenstående bestemmelse, hvis den maksimale udgift er angivet i aftalen.

Der kunne ikke tages et tilsvarende forbehold vedrørende annonceudgifterne.

Jeg har nu rettet emne nr. 773.


Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg