Skal ejendommen vurderes af en valuar?

Den andelsboligforening, jeg er medlem af, skal have ejendommen vurderet hvert andet år. Den nye vurdering skal indgå i det nye regnskab. 

Skal en sådan vurdering af ejendommen foretages af en valuar?

Svar:

Ejendomsmægleren være statsautoriseret og valuar, forudsat at der er tale om en forening omfattet af andelsboligforeningsloven.

 Med venlig hilsen

Advokat Michael Thygesen

Advokaterne Sankt Knuds Torv, Århus C.